Groen onderhoud

De gemeente is dagelijks bezig met het onderhoud van de openbare ruimte. We hebben het dan onder andere over maaien van gras, schoffelen en snoeien van plantvakken, knippen van hagen en verwijderen van zwerfvuil. Zo zorgen we voor een mooie plek om te wonen en leven. Van flora en fauna zijn wij ons bewust, het kan voorkomen dat wij geen groenwerkzaamheden kunnen uitvoeren.