Honden

De gemeente zorgt voor een schone en leefbare openbare ruimte. Dit doen we onder andere door het beheer en onderhoud van losloopgebieden, uitlaatstroken, hondenspeelplaatsen en afvalbakken. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Zo vragen we u om uw hond(en) aan te lijnen en hondenpoep op te ruimen. Aan het houden van honden zijn regels verbonden. Zoals het uitlaten in bepaalde uitlaatgebieden, het aanlijnen in openbaar gebied en het opruimen van hondenpoep.

In het najaar van 2017 en voorjaar van 2018 is samen met de stad het hondenbeleid geëvalueerd. Via een enquête is aan inwoners van Nieuwegein gevraagd wat ze van de regels voor hondenbezitters vinden. Zijn ze duidelijk, makkelijk uitvoerbaar of juist ingewikkeld? Is het duidelijk waar honden los mogen lopen? Is er overlast door hondenpoep. En nog veel meer. Maar liefst 1.106 inwoners hebben de enquête ingevuld. Zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters. Hieronder is het rapport van de evaluatie terug te vinden, evenals de resultaten van het onderzoek en een samenvatting van het rapport.

Heeft u een hond? Dan bent u verplicht om de hondenpoep van uw hond overal op te ruimen. Behalve op plekken waar honden vrij mogen loslopen. In de smalle losloopgebieden dicht bij de woningen heeft u ook opruimplicht. Alleen in de losloopgebieden langs de randen van de stad en in een deel van park Oudegein mag u de hondenpoep laten liggen.

De regels voor de opruimplicht gelden niet voor geleidehonden of andere hulphonden van inwoners met een beperking. De regels voor het aanlijnen van uw hond(en) hangen af van de plek waar u uw hond(en) uitlaat. In losloopgebieden mag uw hond vrij rondrennen. Lijn buiten deze plaatsen uw hond altijd aan. Op alle kinderspeelplaatsen mogen geen honden komen.

Gemeente Nieuwegein heft geen hondenbelasting. Onze handhavers zien erop toe dat hondenbezitters zich houden aan de opruim- en aanlijnregels. Houdt u zich niet aan de regels? Dan riskeert u een fikse geldboete van € 90 voor het niet aanlijnen, € 140,00 voor het niet opruimen en € 90,00 voor het niet mee hebben van een opruimmiddel. Bovenop deze kosten betaalt u nog eens € 9,00 administratiekosten.

In de digitale kaart, kunt u in de linker bovenhoek zoeken op adres of postcode. Vervolgens zal de kaart hier naartoe zoomen. Aan de hand van de kleuren en bijgevoegde legenda zijn de uitlaatvoorwaarden per gebied weergegeven. Op de kaart kan ook in- en uitgezoomd worden met de aanwezige knoppen + en -. Dit gebeurt ook middels een scrollwiel op een muis. De honden afvalbakken zijn alleen zichtbaar als er dieper wordt ingezoomd.

Open de kaart in het volledige browser schermen maakt gebruik van de afdrukfunctionaliteit binnen de browser.

Terug naar