Blijverslening

Voor wie bestemd en hoe vraag je hem aan?
De “Blijverslening” is bestemd voor ouderen met een eigen woning, die graag langer zelfstandig willen wonen en daar extra financiën voor nodig hebben en voor huiseigenaren die een acute zorgvraag hebben.

De Blijverslening is een hypotheek tegen gunstige voorwaarden. Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald. De lening kan variëren tussen minimaal € 5.000,00 en maximaal € 50.000,00. De gemeente voert de aanvraag- en beoordelingsprocedure uit. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voert de inkomens- en krediettoets uit. Dit fonds verzorgt de feitelijke verstrekking van de lening en voert het volledige beheer van de Blijverslening. In de folder (pdf-bestand, 1,6 mb)leest u meer.

Aanvragen kan via het Omgevingsloket van de gemeente, te bereiken via: omgevingsloket@nieuwegein.nl of via telefoon: 14 030.