Vrachtwagen van logistiek bedrijf De Rooy 's avonds op bedrijvenpark Het Klooster

Omgeving

Bedrijvenpark Het Klooster ligt in Nieuwegein tussen het Lekkanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de A27 en de rivier de Lek. Aan de overkant van het water liggen andere bedrijventerreinen en de woonwijken.

Wat is er en wordt nog ontwikkeld?

Er wordt 75 hectare aan kavels uitgegeven die variëren in oppervlakte van 1000 tot circa 80.000 m². Op de kavelkaart kunt u zien welke kavels nog beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u inzoomen en op een kavelnummer klikken. De donkergroene kavels kunnen worden samengevoegd met een aangrenzend kavel.

Bekijk kavelkaart

De fasering ziet er als volgt uit: 

Het Klooster Noord, deelgebied 2 en 3 

In deelgebied 2 en 3 zijn kavels te koop. Vanaf 2012 zijn de nieuw gevestigde bedrijven actief op Het Klooster. In 2016 legde de gemeente in het gebied in relatie met de Nieuwe Hollandse Waterlinie een waterzone aan. Deze waterzone ligt tussen het Lekkanaal en Het Klooster. De Waterzone is een waterrijk gebied met wisselende breedte van 70 à 100 meter. De strakke lijn van de waterzone refereert aan de oorspronkelijke linielijn. De bedrijfsplannen langs de waterlinie komen als het ware als 'wachters in het gelid' te staan als verwijzing naar de Hollandse Waterlinie.

Het Klooster Zuid, deelgebied 1 

Dit deelgebied ligt het meest zuidelijk op bedrijvenpark Het Klooster. De gemeente is in 2015 gestart met het bouwrijp maken van dit gebied. Dat wil zeggen dat er een hoofdweg is aangelegd en kabels en leidingen zijn aangebracht voor voorzieningen zoals gas, water en elektriciteit.

Het Klooster Noord, deelgebied 4

Op dit moment is deelgebied 4 agrarisch. In 2017 start de gemeente met een bestemmingsplanprocedure om ook dit deel bedrijvenpark te maken.

Het Klooster Noord (uiterst noordwestelijk punt), deelgebied 5

Hier vindt compensatie van flora en fauna plaats.

Nieuwegein als vestigingsplaats

Nieuwegein is een echte ondernemers- en werkstad. Logisch. De centrale positie die de stad inneemt in het land trekt grote (logistieke) bedrijven en ondernemers die goed bereikbaar willen zijn. De gemeente doet er veel aan om goede relaties met bedrijven en ondernemers op te bouwen en te onderhouden. U geeft de stad immers bedrijvigheid en werkgelegenheid. Op dit moment zijn er zo’n 41.000 arbeidsplaatsen en met de komst van bedrijvenpark Het Klooster worden dit er nog veel meer. Nieuwegein heeft een actief ondernemersnetwerk, waarbij u zich in de toekomst kunt aansluiten.

Wat vroeger was, geeft het heden karakter

Bedrijvenpark Het Klooster ligt in een prachtig gebied dat onderdeel uitmaakt van de ecologische verbindingszone en de Hollandse Waterlinie. De gemeente koestert deze omgevingskwaliteiten, zodat het landschap van het bedrijvenpark en de directe omgeving blijvend getekend worden door water en grienden. Bedrijvigheid in een groene oase, een prettige combinatie waar u dagelijks van kunt genieten.

Derde kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

De Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland. Jaarlijks passeren ongeveer 50.000 schepen de Beatrixsluis. Het Lekkanaal is de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Omdat steeds grotere schepen het Lekkanaal gebruiken, dreigde de Prinses Beatrixsluis een knelpunt te worden.

Rijkswaterstaat heeft de doorstroming voor de scheepvaart verbeterd. Er is een derde sluiskolk gebouwd, het Lekkanaal is verbreed en er zijn extra ligplaatsen aangelegd. De renovatie van het Lekkanaal is afgerond in 2019.