Inschrijving van de entreekavels Het Klooster gestart

Langs de A27 geeft de gemeente Nieuwegein sinds enkele jaren bedrijfskavels uit in Bedrijvenpark Het Klooster. De kavels die te koop zijn, staan hier op de website en geïnteresseerde partijen hebben zich bij de gemeente gemeld. Momenteel geldt dat de gemeente een inschrijving start voor 2 kavels. Het gaat om kavels A1 en A3 gelegen langs de Waterliniedok.

Geïnteresseerde partijen met een eindgebruiker kunnen zich tot en met uiterlijk 26 augustus inschrijven door het invullen van een deelnameformulier. Een compleet digitaal informatie- en deelnamepakket kunt u aanvragen via
ondernemen@nieuwegein.nl .

Er geldt voor deze kavels een vanaf prijs van € 260 per m2. Vanwege de ligging in het Entreegebied gelden extra eisen op gebied van stedenbouwkundige uitstraling. Deze staan verwoord in het Beeldkwaliteitplan Het Klooster (2016). Partijen met een eindgebruiker waarvoor de activiteiten passen in het geldende bestemmingsplan (2016) kunnen een concept plan indienen en een bod doen. Zij hebben daar tot en met uiterlijk 5 oktober 2022 de tijd voor. Daarna volgt de beoordeling door de gemeente en kunnen sommige deelnemers worden uitgenodigd voor een presentatie om het concept plan verder toe te lichten. De gemeente beoordeelt onder andere op duurzaamheid, verkeer, de activiteit in relatie tot de andere kavels in het entreegebied, werkgelegenheid, SROI, de hoogte van het bod, stedenbouwkundige uitstraling en de eindgebruiker.

Met de winnende partij(en) zal uiteindelijk een gronduitgifteovereenkomst worden getekend.