Locatie woningbouw Deventerschans in Nieuwegein

Deventerschans

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2022

De gemeente wil seniorenwoningen bouwen aan de Deventerschans in de wijk Fokkesteeg. Op deze plek stond tot 2009 de basisschool 'De Evenaar' voor speciaal onderwijs. De school werd verplaatst en het gebouw gesloopt. Sindsdien is er een tijdelijk trapveld.

Nieuwe bouwlocaties voor senioren leiden tot doorstroming op de woningmarkt. We willen de omwonenden zo veel mogelijk betrekken bij de uitwerking van onze plannen.

Ontwerpbestemmingsplan (mei-juli)

De plannen voor de woningbouw aan de Deventerschans gaan stapje voor stapje. In maart 2022 was er een inloopavond om te praten over het voorontwerpbestemmingsplan. Dat lag 2 weken ter inzage. Nu is er het aangepaste plan: het ontwerpbestemmingsplan. Dit ligt van 27 mei 2022 tot en met 7 juli 2022 ter inzage. Net als op het voorontwerp kunt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren. Dit noemen we 'een zienswijze indienen'. Een zienswijze is een brief aan de gemeenteraad waarin een of meerdere inwoners hun mening geven over het nieuwe plan.  

De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is aangekondigd in het Gemeenteblad. Het plan ligt voor iedereen ter inzage bij de receptie van het Stadshuis. Via deze links komt u snel bij de documenten van het ontwerpbestemmingsplan: 

Vanaf vrijdag 27 mei 2022 zijn er precies 6 weken om een zienswijze in te sturen. Bij de publicatie staat ook hoe u kunt reageren. Na die 6 weken geeft de gemeente op elke zienswijze een antwoord. 

2021

Voorbereiding en startnotitie. Met de startnotitie start de gemeenteraad de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw van woningen mogelijk te maken.

2022

Locatiebezoek

14 januari

Inloopavond

8 maart

Inzagetermijn voorontwerpbestemmingsplan

8 maart t/m 21 maart. Met mogelijkheid voor inspraak

Ontwerp bestemmingsplan

Met mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze

Gemeenteraad stelt het nieuwe bestemmingsplan vast
Tenderstrategie en -vorm bepalen

Ofwel: hoe gaan we een projectontwikkelaar vinden bij dit plan?

Collegebesluit over de tenderstrategie
Tender publiceren en projectontwikkelaar zoeken

2023

Project gunnen aan projectontwikkelaar
Overeenkomst tekenen
Uitwerking plan
Omgevingsvergunning voorbereiden en aanvragen

2023/2024

Start van de bouw
Oplevering: eind 2024

Ga naar de lijst met vragen en antwoorden