Deventerschans

Laatst bijgewerkt: 17 juni 2024

Er komen 16 woningen aan de Deventerschans in de wijk Fokkesteeg. Op deze plek stond tot 2009 de basisschool 'De Evenaar' voor speciaal onderwijs. De school werd verplaatst en het gebouw gesloopt. Sindsdien is er een tijdelijk trapveld.

De Groene Redoute

Het woningbouwplan heet De Groene Redoute. Er komen 7 levensloopbestendige koopwoningen voor 50-plussers. Daarnaast worden 9 sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 3 voor senioren. De andere 6 zijn voor starters of voor mensen die mantelzorg aan senioren verlenen. Het geheel wordt gebouwd als groen hofje. Ook óp de woningen komt groen.

Bewoners van de wijk Fokkesteeg krijgen voorrang bij de toewijzing van zowel de koop- als huurwoningen. Dit is voor de doorstroom binnen de wijk.

Voor de toekomstige bewoners is een sociaal contract gemaakt. Het idee van het hofje is dat de jongere en oudere mensen naar elkaar omzien. Ontwikkelaar Herkon maakt de eerste versie van het contract, daarna ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het contract en de invulling ervan bij de bewoners.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een koopwoning? Dan kunt u zich inschrijven via www.degroeneredoute.nl. De verkoop start 1 juli 2024.

De toewijzing van de sociale huurwoningen gaat via WoningNet. U moet daarvoor ingeschreven staan bij WoningNet. Vaak komen de sociale huurwoningen 3 maanden voor de oplevering op DAK (wat eerder WoningNet was).

De gemeenteraad heeft in 2022 ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor de Deventerschans. De bouwplannen waren eerder al in het Woningbouwprogramma 2030 opgenomen. In 2023 heeft de gemeente Nieuwegein voor de woningbouw een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Herkon. De bouw start medio 2024.

Bij het kiezen van een bouwplan zijn de wensen van de buurt meegenomen. Er is ook gekeken naar duurzaamheid, hoe het plan past in de omgeving en hoe de ontwikkelaar de omgeving betrekt. Het bouwplan van Herkon heet 'De Groene Redoute', wat 'schans' betekent en een directe link heeft met de 'Schansenbuurt'. Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u onder Documenten.

Het is aan te raden om alvast de BouwApp te downloaden, het project De Groene Redoute daarin op te zoeken en te ‘Volgen’. Zo blijft u op de hoogte van wat er gebeurt als de bouw straks echt gaat beginnen.

2021

Voorbereiding en startnotitie. Met de startnotitie start de gemeenteraad de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw van woningen mogelijk te maken.

2022

 • 8 maart: inloopavond
 • 8 maart t/m 21 maart: inzagetermijn voorontwerpbestemmingsplan, met mogelijkheid voor inspraak
 • 27 mei t/m 7 juli: ontwerp bestemmingsplan, met mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze
 • 14 juni: locatiebezoek
 • 24 juni: gesprek in de wijk
 • Gemeenteraad stelde 13 oktober 2022 het nieuwe bestemmingsplan vast. Vooraf was er een Avond voor de Stad
 • Najaar: tenderstrategie en -vorm bepalen. Oftewel: hoe gaan we een projectontwikkelaar vinden bij dit plan?

2023

 • Voorjaar: tender publiceren en projectontwikkelaar zoeken
 • 12 oktober: inloopavond over de keuze van het bouwplan
 • 20 oktober: bouwovereenkomst tekenen met Herkon
 • 13 november: presentatie bouwplan door Herkon
 • Najaar: uitwerking plan en omgevingsvergunning voorbereiden en aanvragen

2024

 • Ontwikkelaar Herkon en de gemeente ronden de details rondom het bouwplan af
 • Eind juli moet de omgevingsvergunning voor het plan volledig ingediend zijn
 • Voorbereiding van de bouw

2025

Start van de bouw en de oplevering

2023

2022

2021

Er komen 7 koopwoningen die speciaal bestemd zijn voor 50-plussers en levensloopbestendig zijn. Naast de koopwoningen worden 9 sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 3 voor senioren. De andere 6 zijn voor starters op de woningmarkt of voor mensen die mantelzorg aan senioren verlenen.

Het wordt een mix van koop- en huurwoningen. Er komen 7 koopwoningen en 9 sociale huurwoningen. De koopprijs van de woningen hangt af van veel factoren. Daar is nu nog niet veel over te zeggen. Als de ontwikkelaar een definitief ontwerp heeft gemaakt, kan de prijs worden bepaald. Voor de huurwoningen geldt dat er een maximale huurprijs is. Wat de huurprijs precies wordt, bepaalt de woningcorporatie over een tijd. Dit duurt nog even.

De parkeerplekken voor de nieuwe woningen komen op de bouwlocatie. Hoeveel plekken dit zijn, hangt af van de parkeernorm voor deze huizen. Het Koersdocument parkeren 2020 -2025 is hiervoor leidend. Voor de Fokkesteeg is de norm minimaal 1,25 parkeerplek per woning met minder dan 100 m2 vloeroppervlakte. Bij 16 woningen komen dan dus minimaal 20 parkeerplekken op de bouwlocatie. Dit zijn parkeerplekken voor de bewoners én hun bezoekers. Als de woningen wat meer vloeroppervlakte krijgen, geldt een hogere parkeernorm.

Er verdwijnen in elk geval geen parkeerplekken. Het moet door het plan dus niet drukker worden met geparkeerde auto's.

Meer veelgestelde vragen >