Locatie woningbouw Deventerschans in Nieuwegein

Deventerschans

Laatst bijgewerkt: 22 februari 2023

De gemeente wil seniorenwoningen bouwen aan de Deventerschans in de wijk Fokkesteeg. Op deze plek stond tot 2009 de basisschool 'De Evenaar' voor speciaal onderwijs. De school werd verplaatst en het gebouw gesloopt. Sindsdien is er een tijdelijk trapveld.

Nieuwe bouwlocaties voor senioren leiden tot doorstroming op de woningmarkt. We willen de omwonenden zo veel mogelijk betrekken bij de uitwerking van onze plannen.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor de Deventerschans. Dit betekent dat we nu gaan zoeken naar een projectontwikkelaar die een ontwerp voor de woningen gaat maken en daarna gaat bouwen.

De plannen voor de woningbouw aan de Deventerschans gaan stapje voor stapje. De gemeente ging met wijkbewoners in gesprek over de plannen, over het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan. In de raadsvergadering van 13 oktober 2022 heeft de raad ingestemd met het definitieve bestemmingsplan. Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u onder Documenten.

2021

Voorbereiding en startnotitie. Met de startnotitie start de gemeenteraad de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw van woningen mogelijk te maken.

2022

 • 14 juni: locatiebezoek
 • 8 maart: inloopavond
 • 8 maart t/m 21 maart: inzagetermijn voorontwerpbestemmingsplan, met mogelijkheid voor inspraak
 • 27 mei t/m 7 juli: ontwerp bestemmingsplan, met mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze
 • 24 juni: gesprek in de wijk
 • Gemeenteraad stelde 13 oktober 2022 het nieuwe bestemmingsplan vast. Vooraf was er een Avond voor de Stad
 • Najaar: tenderstrategie en -vorm bepalen. Oftewel: hoe gaan we een projectontwikkelaar vinden bij dit plan?

2023

 • Tender publiceren en projectontwikkelaar zoeken
 • Project gunnen aan projectontwikkelaar
 • Overeenkomst tekenen
 • Uitwerking plan
 • Omgevingsvergunning voorbereiden en aanvragen

2024

Start van de bouw. Oplevering: eind 2024/begin 2025

2022

2021

Ga naar de lijst met vragen en antwoorden