Deventerschans

Laatst bijgewerkt: 8 februari 2024

Er komen 16 woningen aan de Deventerschans in de wijk Fokkesteeg. Op deze plek stond tot 2009 de basisschool 'De Evenaar' voor speciaal onderwijs. De school werd verplaatst en het gebouw gesloopt. Sindsdien is er een tijdelijk trapveld.

De Groene Redoute

Het woningbouwplan heet De Groene Redoute. Er komen 7 levensloopbestendige koopwoningen voor 50-plussers. Daarnaast worden 9 sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 3 voor senioren. De andere 6 zijn voor starters of voor mensen die mantelzorg aan senioren verlenen. Het geheel wordt gebouwd als groen hofje. Ook óp de woningen komt groen.

Bewoners van de wijk Fokkesteeg krijgen voorrang bij de toewijzing van zowel de koop- als huurwoningen. Dit is voor de doorstroom binnen de wijk.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een koopwoning? Dan kunt u zich inschrijven via www.degroeneredoute.nl.

De toewijzing van de sociale huurwoningen gaat via WoningNet. U moet daarvoor ingeschreven staan bij WoningNet. Vaak komen de sociale huurwoningen 3 maanden voor de oplevering op DAK (wat eerder WoningNet was).

De gemeenteraad heeft in 2022 ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan voor de Deventerschans. De bouwplannen waren eerder al in het Woningbouwprogramma 2030 opgenomen. In 2023 heeft de gemeente Nieuwegein voor de woningbouw een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Herkon. De bouw start medio 2024.

Bij het kiezen van een bouwplan zijn de wensen van de buurt meegenomen. Er is ook gekeken naar duurzaamheid, hoe het plan past in de omgeving en hoe de ontwikkelaar de omgeving betrekt. Het bouwplan van Herkon heet 'De Groene Redoute', wat 'schans' betekent en een directe link heeft met de 'Schansenbuurt'. Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u onder Documenten.

2021

Voorbereiding en startnotitie. Met de startnotitie start de gemeenteraad de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw van woningen mogelijk te maken.

2022

  • 14 juni: locatiebezoek
  • 8 maart: inloopavond
  • 8 maart t/m 21 maart: inzagetermijn voorontwerpbestemmingsplan, met mogelijkheid voor inspraak
  • 27 mei t/m 7 juli: ontwerp bestemmingsplan, met mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze
  • 24 juni: gesprek in de wijk
  • Gemeenteraad stelde 13 oktober 2022 het nieuwe bestemmingsplan vast. Vooraf was er een Avond voor de Stad
  • Najaar: tenderstrategie en -vorm bepalen. Oftewel: hoe gaan we een projectontwikkelaar vinden bij dit plan?

2023

  • Voorjaar: tender publiceren en projectontwikkelaar zoeken
  • 20 oktober: bouwovereenkomst tekenen met Herkon
  • Najaar: uitwerking plan en omgevingsvergunning voorbereiden en aanvragen

2024

Start van de bouw

2025

Oplevering

2023

2022

2021

Ga naar de lijst met vragen en antwoorden