Herinrichting Herenstraat

De gemeente gaat een deel van de Herenstraat anders inrichten. Het gaat om het stuk vanaf de Doorslagsluis tot aan de Blauwe Brug.

Op 8 februari 2024 hebben we inwoners de schetsen laten zien. Het was een prettige en informatieve bijeenkomst. Samen hebben we bepaald met welke ideeën we verdergaan. Onderaan deze pagina kunt u de presentatie, de notulen van de bijeenkomst en de opmerkingen over de verschillende ontwerpen lezen.

Doorfietsroute

De aanleiding van dit project is de Doorfietsroute Utrecht-IJsselstein.

In 2019 tekenden de wethouders van IJsselstein, Nieuwegein, Utrecht en de gedeputeerde een intentieverklaring om samen te werken aan deze doorfietsroute. In 2021 konden inwoners meedenken over het ontwerp, tijdens online bijeenkomsten van de provincie. In een 'reactienota' (een document waarin alle reacties worden beantwoord) zijn zoveel mogelijk wensen van inwoners meegenomen. Op 12 juni 2021 is het voorlopig ontwerp van de fietsroute vastgesteld. 

De doorfietsroute is een subsidieproject vanuit de provincie. Dat project gaat alleen over de straat zelf.

Extra budget Herenstraat

Het college heeft extra budget beschikbaar gesteld voor de Herenstraat. Zo kunnen we ook de andere gedeelten van de Herenstraat opnieuw duurzaam inrichten, naast de straat zelf. Denk aan het groen, de stoep en de parkeervakken.

Bijeenkomst in juli

Tijdens de bijeenkomst van maandag 8 juli hebben we het hernieuwde schetsontwerp aan u gepresenteerd. U kunt deze hieronder inzien, net zoals de presentatie. Heeft u nog kleine aandachtspunten voor het ontwerp? Dan kunt u deze insturen vóór 12 augustus 2024 naar info-realisatie@nieuwegein.nl.

Bijeenkomst in februari

Op 8 februari 2024 hebben we een groep inwoners de schetsontwerpen laten zien. Zij hebben hierop hun reactie gegeven. Alle opmerkingen kunt u hieronder lezen. Wij gaan deze opmerkingen bespreken. Zodra we meer weten over het vervolg, nemen we opnieuw contact met u op.

Bekijk de presentatie (pptx, 4 MB)

Bekijk de notulen (pdf, 64 KB)

Parkeren aan de huizenkant

 • Goed de doodlopende weg aangeven (knip), verboden voor vrachtauto’s.
 • Pluspunt: voetgangers aan waterkant.
 • Groene lantaarnpalen, geen rode.
 • Parkeren aan de overkant.
 • Bestaande situatie huisnummer 62 t/m 73 behouden.
 • Paaltjes opschuiven, meer naar Hildo Kropstraat. Of eenrichtingsverkeer.
 • Stoep aan waterkant aanleggen, ongeveer 90 cm breed.
 • Parkeren deels verplaatsen naar Vredebestlaan om Herenstraat te vergroenen.
 • Bewoners van de Vredebestlaan willen zelf parkeerplaatsen onderhouden.

Parkeren aan de waterkant

 • Plantvakken niet te hoog maken, zeer slecht zicht als je de Herenstraat op rijdt.
 • Graag zoals de Diepenbrocklaan, is mooi.
 • Goed de doodlopende weg aangeven (knip), verboden voor vrachtauto’s.
 • Graag herstel brug naar voormalige zeepfabriek.
 • Deze indeling heeft de voorkeur. Groen aan huizenkant, parkeren aan waterkant.
 • Bloembakken langs de waterkant.
 • Oude lantaarnpalen zoals in Vreeswijk.
 • Wat is een 'informeel pad'?
 • Voorkeur voor veel groen en bloemen.

Parkeren aan de huizenkant

 • Voorkeur voor parkeren aan de waterkant.
 • Eenrichtingsverkeer van maken.
 • Looproute langs het water maken.
 • Gezelligheid aanbrengen.
 • Zijn haaientanden conform 30 km/uur inrichting?
 • Alle groenvakken gevarieerde vormen van groen indien noodzakelijk. Bijvoorbeeld kleine maar volle, liefst bloeiende bomen en planten combineren.
 • Hele voetpad langs waterkant, ondanks dat bewoners gewend zijn hier te parkeren. Het draagt bij aan rustig recreatiegebied.
 • Niet parkeren bij huisnummers 34-38, omdat deze woningen lager liggen.
 • Koppelstones gevaarlijk voor enkels. Loopt beroerd met rollator en kinderwagen.

Parkeren aan de waterkant

 • Bomen terugbrengen bij de vlonder aan 2 kanten, dus ook aan de huizenkant.
 • Twee parkeervakken verruilen voor groen voor de vlonder.
 • Nu al bomen intekenen.
 • Groen: geen struiken maar bloemen/kleur.
 • Parkeren aan de vlonderkant.
 • Vlonderaankleding: railing, vuilstort, in historische stijl zoals lantaarnpalen.
 • Houten zitje op de vlonder.
 • Armensteeg deels mee bestraten.
 • Historische bestrating.
 • Lage stoeprand.
 • Aan waterkanten reflecterende folie in lantaarnpalen.
 • Voetpad aan waterkant breed genoeg voor rolstoel (1,5 meter).
 • Langs hele route een jaagpad herstellen, gelijk aan deel bij Doorslag.
 • Is het mogelijk om het aantal parkeervakken terug te brengen?
 • Voorkeur parkeren bij bijvoorbeeld de Kerkstraat.
 • Minder parkeervakken aan de Herenstraat.
 • Een knip na 8 uur introduceren tussen de Armensteeg en het Sluisje.
 • Vuilnisopslag verfraaien.
 • Onderzoek of het mogelijk is om bomen te plaatsen in de trapstructuur bij de vlonder.
 • Waar komen de bomen met groen?
 • Lantaarnpalen zoveel mogelijk aan de waterkant.
 • Benader het gebied bij de vlonder anders dan het overige gebied.
 • Geveltuintjes mogelijk maken/aanleggen.
 • Deel huisnummers 32-36 huizenkant ligt lager.
 • Parkeren aan de waterkant.
 • Bloemen en bomen in groenvakken.
 • Half verharde paden zijn mooi en gezellig om te wandelen, geeft een idyllische sfeer. Top, iedereen houdt hier van.
 • Voorstander parkeren aan waterkant.

Parkeren aan de huizenkant

 • Geen parkeervakken aan de stoepkant, maar aan de waterkant.
 • Voetpad verbreden, hagen weg.
 • Parkeervakken voor boten reserveren.
 • Op Utrechtsestraatweg wordt weinig geparkeerd.
 • Geveltuin beschikbaar maken.
 • Wandelpad van Blauwe Brug naar Rode Brug, oude jaagpad.
 • Fietsparkeerplaats voor eventuele horeca Herenstraat 2.
 • Hagen bij uitrit verwijderen.
 • Waaltjes in historisch deel voor looppad.
 • Voetpad door laten lopen naar Rode Brug.
 • Oplossing fietsen kruising bij Rode Brug is een goed idee.
 • Graag geveltuintjes.
 • Voorkeur voor parkeren aan waterkant.
 • Levensgevaarlijke kruising Sluisje-Rode Brug.
 • Hek voor de uitgang van de Rode Brug. Net als bij basisscholen.
 • Mooi zo’n groenstrook, graag net zoals de Diepenbrocklaan.

Parkeren aan de waterkant

 • Beplanting ook hogere planten (1,5 meter hoog) meenemen. Denk aan kleinere vogels.
 • Graag zoveel mogelijk eenheid in parkeersituatie (parkeren oost of west) over het hele traject.
 • Laat andere bewoners eens proactief weten wat de mogelijkheden voor geveltuintjes zijn. De mensen willen vast wel.
 • Toegankelijk en doorgankelijk voor rolstoel.
 • Parkeervakken aan de waterkant heeft de voorkeur.
 • Graag groen zoals aan de Diepenbrocklaan.
 • Prullenbakken zoals op de Diepenbrocklaan.
 • Heggen op de Utrechtsestraatweg zijn te hoog en mogen weg.
 • Voetpad bij Herenstraat 17 moet breder vanwege terras en bezoekers.
 • Maak extra trapje voor de vlonder bij de Rode Brug.
 • Waterdoorlaatbare parkeervakken.
 • Houd aan de Herenstraat rekening met terras in plaats van groenvakken.
 • Deel van het jaagpad op de vlonder.
 • Bomenrij doortrekken bij vlonder.
 • Verwijderen hagen aan de Utrechtsestraatweg voor bredere stoep en meer verkeersveiligheid.
 • Inrichting van Herenstraat 1 t/m 13 in parkeerplaatsen aan de huizenkant projecteren.
 • Fietsstraat tussen Herenstraat 9 en 10 afsluiten.
 • Groenstroken aan huizenkant is een goed idee.
 • Voetpad langs waterkant doortrekken naar Blauwe Brug.
 • Parkeervakken tegenover Herenstraat 10 t/m 13 groenstrook of invoegstrook.

 • Om het historische dorp eruit te laten springen ten opzichte van het overige deel van de doorfietsroute en de Herenstraat/Utrechtsestraat, zou ik de plantvakken een meer organische, afgeronde vorm willen geven. Mogelijk dat het ook snelheidsremmend kan werken. In ieder geval ziet het er mooier uit. 
 • Op een aantal plekken de plantvakken doorsnijden, zodat voetgangers er kunnen oversteken. Ook ruimte vrij houden voor terras, zoals op de tekening al gearceerd. Het gaat om de kansrijke locaties voor een terras, nu of in de toekomst.
 • Aandacht voor overstekende voetgangers bij de Armensteeg. 
 • Wij juichen het toe als er voor onze woning een parkeervak aan de waterkant van de weg wordt opgeofferd voor groen of een boom. Onder meer omdat onze woning lager ligt dan veel andere woningen in de straat en geparkeerde auto's daardoor ook erger het zicht blokkeren. 
 • Rekening houden met hoogte straatwerk in verband met wateroverlast door hevige regenval.
 • Parkeervakken aan de waterkant.
 • Geen parkeervakken bij uitritten. Weg wordt smaller en daardoor wordt de draaicirkel kleiner.
 • Graag de hele Herenstraat inrichten, daar wordt het mooi en overzichtelijk van.
 • Is er rekening gehouden met grote verschillen in snelheid van fietsers?