Mensen fotograferen maquette van het Middenblok

Middenblok

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2022

Het Middenblok is een bouwlocatie in de wijk Hoog Zandveld. Het ligt tussen de straten Lupinestraat, Ratelaar en Dopheide. Tot 2014 stond er een schoolgebouw. De school staat nu aan de andere kant van het Lotusplantsoen. Op het Middenblok wordt het ontwerp ‘Lotus – Het groene collectief’ gebouwd. Er komen verschillende soorten woningen. Volgens het bestemmingsplan mogen er maximaal 50 woningen worden gebouwd.

Het gekozen ontwerp

Projectontwikkelaar Trebbe is gekozen om het ontwerp ‘Lotus – Het groene collectief’ verder uit te werken en te bouwen. Klunder Architecten maakte het ontwerp. In het Middenblok komen 50 huur- en koopwoningen:

  • 22 eengezinswoningen (koop)
  • 28 appartementen, waarvan:
    • 15 appartementen sociale huur
    • 6 appartementen middenhuur
    • 7 appartementen vrijesectorhuur

LAP Landscape & Urban Design maakte het landschapsontwerp. Groen, ontmoeting en duurzaamheid staan daarin centraal. De eensgezinswoningen en appartementen zijn verdeeld over 2 complexen en worden verbonden door een groene ‘plint’. De 1e en 2e bouwlaag van de woningen krijgen groene gevelplanten. Pergola’s en veranda’s geven het geheel een speels effect. De gebouwen krijgen een warme uitstraling met baksteen en hout.

2021

In 2021 zijn er gesprekken met omwonenden en maakt de gemeente een start met het uitwerkingsplan. Bij dit plan horen een aantal wettelijk verplichte onderzoeken die nodig zijn, voordat de bouw kan starten.

In het najaar van 2021 begint de gemeente met het zoeken van een ontwikkelaar, via een tenderprocedure. Het ontwerp-uitwerkingsplan volgt eind 2021. In december neemt het college van burgemeester en wethouders een positief besluit over het plan. Na de kerstvakantie ligt dit besluit 6 weken ter inzage en is het mogelijk om erop te reageren.

2022

Na een eerste informatieavond voor omwonenden ligt het ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage (11 januari t/m 21 februari). In april selecteert de gemeente ontwikkelaar Trebbe om het winnende ontwerp voor te bereiden en te gaan bouwen.

Trebbe gaat het ontwerp-uitwerkingsplan uitwerken in een voorlopig ontwerp. In het najaar van 2022 is er naar verwachting een definitief ontwerp en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Hier kunt u op reageren.

2023-2024

In het tweede kwartaal van 2023 begint de bouw. Een jaar later moet de ontwikkeling van het Middenblok klaar zijn.

Ga naar de lijst met vragen en antwoorden