Mensen fotograferen maquette van het Middenblok

Middenblok

Laatst bijgewerkt: 8 juni 2023

Het Middenblok is een bouwlocatie in de wijk Hoog Zandveld, naast het Lotusplantsoen. De locatie ligt tussen de straten Lupinestraat, Ratelaar en Dopheide. Tot 2014 stond er een schoolgebouw, die nu aan de andere kant van het Lotusplantsoen staat. Het bestemmingsplan bepaalt dat er maximaal 50 woningen mogen worden gebouwd. Projectontwikkelaar Trebbe is door de gemeente gekozen om op het Middenblok het ontwerp ‘Lotus – Het groene collectief’ te bouwen. Het bouwplan bestaat uit verschillende soorten huur- en koopwoningen.

Door ontwikkelingen in de markt heeft de bouw vertraging opgelopen. De stijgende rente en inflatie zorgden ervoor dat de betaalbaarheid van het plan onder druk is komen te staan. Trebbe voert op dit moment gesprekken met de gemeente om te kijken of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Na de zomer moet bekend zijn hoe en wanneer er duidelijkheid komt over het Middenblok.

Het gekozen ontwerp

Projectontwikkelaar Trebbe maakt samen met Klunder Architecten het ontwerp ‘Lotus – Het groene collectief’. In het Middenblok komen 50 huur- en koopwoningen:

  • 22 eengezinswoningen (koop)
  • 28 appartementen, waarvan:
    • 15 appartementen sociale huur
    • 6 appartementen middenhuur
    • 7 appartementen vrijesectorhuur

LAP Landscape & Urban Design maakte het landschapsontwerp. Groen, ontmoeting en duurzaamheid staan daarin centraal. De eensgezinswoningen en appartementen zijn verdeeld over 2 complexen en worden verbonden door een groene ‘plint’. De 1e en 2e bouwlaag van de woningen krijgen groene gevelplanten. Pergola’s en veranda’s geven het geheel een speels effect. De gebouwen krijgen een warme uitstraling met baksteen en hout.

2021

In 2021 waren er gesprekken met omwonenden (onder meer tijdens een digitale bewonersavond) en maakte de gemeente een start met het uitwerkingsplan. Bij dit plan hoorden een aantal wettelijk verplichte onderzoeken die nodig zijn, voordat de bouw kan starten.

In het najaar van 2021 begon de gemeente met het zoeken van een ontwikkelaar, via een tenderprocedure. Het ontwerp-uitwerkingsplan volgde eind 2021. In december nam het college van burgemeester en wethouders een positief besluit over het plan.

2022

Na een bewonersavond voor de omgeving lag het ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage (11 januari t/m 21 februari). In april selecteerde de gemeente ontwikkelaar Trebbe om het winnende ontwerp voor te bereiden en te gaan bouwen. Tijdens een informatieavond werd het ontwerp aan de omwonenden gepresenteerd.

In de zomer voerde Trebbe zogenoemde sonderingen uit. Dit zijn boringen om de bodemopbouw en draagkracht in beeld te brengen. Deze waren nodig om het plan verder te kunnen uitwerken.

Trebbe werkte het ontwerp-uitwerkingsplan uit in een voorlopig ontwerp. 

In november werd een kapvergunning aangevraagd, voor de bomen die helaas niet verplaatst kunnen worden: ze zijn te oud of te ziek. Twee van de 9 bomen blijven wel behouden en krijgen een plek op het Middenblok.

2023-2024

In februari leek bouwplan ‘Lotus – Het Groene Collectief’ nog met een kleine vertraging na de zomer van 2023 te kunnen starten. Maar door ontwikkelingen in de markt lukt dit niet.

Trebbe voert gesprekken met de gemeente om te kijken of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden. Na de zomer van 2023 moet bekend zijn hoe en wanneer er duidelijkheid komt over het Middenblok.

2023

2 maart 2023 - Bericht op Pen.nl: Woningbouw Lotus (Middenblok) na de zomer van start

2022

2021

24 juni 2021 - Verslag bewonersbijeenkomst (pdf, 2 MB)

Vragen en antwoorden

Ga naar de lijst met vragen en antwoorden