Mensen fotograferen maquette van het Middenblok

Middenblok

Laatst bijgewerkt: 10 april 2024

Het Middenblok is een bouwlocatie in de wijk Hoog Zandveld, naast het Lotusplantsoen. De locatie ligt tussen de straten Lupinestraat, Ratelaar en Dopheide. Tot 2014 stond er een school, die nu aan de andere kant van het Lotusplantsoen staat. Er mogen maximaal 50 woningen worden gebouwd. Projectontwikkelaar Trebbe is door de gemeente gekozen om op het Middenblok het ontwerp ‘Lotus – Het groene collectief’ te bouwen. Het bouwplan bestaat uit verschillende soorten huur- en koopwoningen.

De verwachting is dat voor de zomervakantie van 2024 de omgevingsvergunning wordt aangevraagd en dat de bouw in het najaar start. We benadrukken wel dat dit een voorlopige planning is.

Interesse in een woning?

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een woning? Op woneninlotus.nl kunt u zich aanmelden voor de maillijst van Trebbe. De ontwikkelaar wil in april 2024 de voorverkoop starten. De particuliere verhuur volgt later. De sociale huurwoningen zullen ongeveer 3 maanden voor oplevering van het appartementencomplex op DAK (Woningnet) komen.

Projectontwikkelaar Trebbe maakt samen met Klunder Architecten het ontwerp ‘Lotus – Het groene collectief’. In het Middenblok komen 50 huur- en koopwoningen:

  • 22 eengezinswoningen (koop)
  • 28 appartementen, waarvan:
    • 15 appartementen sociale huur
    • 6 appartementen middenhuur
    • 7 appartementen vrijesectorhuur

LAP Landscape & Urban Design maakte het landschapsontwerp. Groen, ontmoeting en duurzaamheid staan daarin centraal. De eensgezinswoningen en appartementen zijn verdeeld over 2 complexen en worden verbonden door een groene ‘plint’. De 1e en 2e bouwlaag van de woningen krijgen groene gevelplanten. Pergola’s en veranda’s geven het geheel een speels effect. De gebouwen krijgen een warme uitstraling met baksteen en hout.

Buurtbewoners hebben ons laten weten dat de bouwplaats er niet aantrekkelijk uitziet en kwamen met een aantal ideeën. We hebben besloten om de rioolbuizen en opgestapelde stelconplaten weg te halen. De bouwweg van stelconplaten bedekken we met een laagje grond, waarop laagblijvende planten gaan groeien. Zo ziet de bouwplaats er prettiger uit tot de bouw van start gaat.

2021

In 2021 waren er gesprekken met omwonenden (onder meer tijdens een digitale bewonersavond) en maakte de gemeente een start met het uitwerkingsplan. Bij dit plan hoorden een aantal wettelijk verplichte onderzoeken die nodig zijn, voordat de bouw kan starten.

In het najaar van 2021 begon de gemeente met het zoeken van een ontwikkelaar, via een tenderprocedure. Het ontwerp-uitwerkingsplan volgde eind 2021. In december nam het college van burgemeester en wethouders een positief besluit over het plan.

2022

Na een bewonersavond voor de omgeving lag het ontwerp-uitwerkingsplan ter inzage (11 januari t/m 21 februari). In april selecteerde de gemeente ontwikkelaar Trebbe om het winnende ontwerp voor te bereiden en te gaan bouwen. Tijdens een informatieavond werd het ontwerp aan de omwonenden gepresenteerd.

In de zomer voerde Trebbe zogenoemde sonderingen uit. Dit zijn boringen om de bodemopbouw en draagkracht in beeld te brengen. Deze waren nodig om het plan verder te kunnen uitwerken.

Trebbe werkte het ontwerp-uitwerkingsplan uit in een voorlopig ontwerp. 

In november werd een kapvergunning aangevraagd, voor de bomen die helaas niet verplaatst kunnen worden: ze zijn te oud of te ziek. Twee van de 9 bomen blijven wel behouden en krijgen een plek op het Middenblok.

2023-2024

In februari 2023 leek bouwplan 'Lotus – Het Groene Collectief' nog met een kleine vertraging na de zomer van 2023 te kunnen starten. Maar door ontwikkelingen lukte dit niet.

Januari 2024

De ontwikkelingen op de woningmarkt zijn voorzichtig positief. Dankzij de speciale Startbouwimpuls-subsidie van het Rijk en de inzet van Trebbe om alles nog eens kritisch tegen het licht te houden, blijkt het oorspronkelijke plan haalbaar. De bouw van 'Lotus - Het Groene Collectief' kan alsnog starten.

Februari 2024

Trebbe werkt het definitief ontwerp in de komende maanden uit tot een technisch ontwerp.

Juni 2024

Voor de zomervakantie wil Trebbe de omgevingsvergunning aanvragen.

Najaar 2024

De planning is dat de bouw zal starten in het najaar.

Dit is nog een voorlopige planning en Trebbe werkt er hard aan om dit voor elkaar te krijgen. Wel is het goed om er rekening mee te houden dat de bouw alsnog later begint.

2023

2 maart 2023 - Bericht op Pen.nl: Woningbouw Lotus (Middenblok) na de zomer van start

2022

2021

24 juni 2021 - Verslag bewonersbijeenkomst (pdf, 2 MB)

Vragen en antwoorden

Ga naar de lijst met vragen en antwoorden