Zonneveld in de wijk Galecop

Zonnevelden

De gemeente wil minimaal 14 hectare aan zonnevelden aanleggen in Nieuwegein. Hiermee komen we weer een stap dichter bij het doel om in 2040 energieneutraal te zijn. In Galecop en bij Waternet (Plettenburg-De Wiers) ligt al een zonneveld.

Voorwaarden

Waaraan moeten plekken voor zonnevelden in Nieuwegein voldoen? En wat zouden dan geschikte gebieden zijn? Inwoners, belangenorganisaties en grondeigenaren hebben hierover meegedacht. De uitkomsten zijn verwerkt in het ‘Uitnodigingskader Zonnevelden’. Doel van het document is om ervoor te zorgen dat  zonnevelden goed worden ingepast in het landschap. Daarnaast zijn mogelijke initiatiefnemers direct goed op de hoogte.

Uitnodigingskader Zonnevelden (pdf, 1 MB)