Rijnhuizen

Rijnhuizen is een gebied midden in Nieuwegein aan het Merwedekanaal. Het gebied heeft een rijke geschiedenis. Dit ziet u onder andere aan het oude kasteel Rijnhuizen en fort Jutphaas. Daarnaast liggen in het gebied diverse bedrijven, kantoren en sportvoorzieningen

mooi rijnhuizen

Meer woningen in Rijnhuizen. Dat is het toekomstbeeld voor het gebied midden in Nieuwegein, aan het Merwedekanaal. Dat betekent dat op veel plekken waar nu nog kantoren (leeg) staan, straks gewoond gaat worden. Wat er in het gebied gebeurt en hoe de provincie Utrecht daarin samenwerkt met gemeente Nieuwegein ziet u in dit filmpje van de provincie.  

“Het is een nieuwe manier van een gebied ontwikkelen”, zegt wethouder Hans Adriani in het filmpje. “Geen geld, geen grond en toch een verandering in gang willen zetten? Samen met onder meer de provincie hebben we hier een aanpak voor bedacht.” Nieuwegein wil graag een stad zijn waar het voor een ieder fijn wonen is. Ingezet wordt op meer woningen voor ouderen nabij voorzieningen, woningen voor starters op de woningmarkt, of voor mensen met een zorgbehoefte. Met daarbij extra aandacht voor het toevoegen van voldoende sociale huur en middeldure huur.

Initiatievenkaart Rijnhuizen

Wilt u meer informatie over de initiatieven in Rijnhuizen? Klik dan op deze link om de initiatievenkaart van Rijnhuizen te openen.

 

 

 

In de Structuurvisie 2030 is Rijnhuizen aangewezen als een ontwikkelzone voor een gemengd stedelijk gebied met bijzondere woonmilieus. Daarom stelden we in 2014 de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen op. Met deze visie legden we een kader vast voor particuliere ontwikkelingen in het gebied. In ruim 10 jaar tijd komen er ongeveer 1.500 extra woningen in Rijnhuizen. Wij ondersteunen en stimuleren deze initiatieven samen met de provincie Utrecht. Er is ook een particulier netwerk actief. Dit netwerk helpt mee om van Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-, werk- en leefgebied te maken. Dit netwerk, ook wel gebiedscoöperatie, heet Club Rhijnhuizen. De club bestaat uit eigenaren, bewoners, ontwikkelaars, initiatiefnemers, werkgevers, overheidsexperts en andere betrokkenen. Iedereen die die in Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt mag lid worden. Meer informatie vindt u op: www.facebook.com/clubrhijnhuizen/.

WanneerWat
November 2014Vaststelling Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen
November 2016Vaststelling Grondexploitatie Mooi Rijnhuizen
4e kwartaal 2017Oprichting Club Rhijnhuizen
4e kwartaal 2017Ministeriële goedkeuring aanvraag Crisis- en Herstelwet
1e kwartaal 2018Inspraak bestemmingsplan Rijnhuizen
2e kwartaal 2018Goedkeuring Rijk op CHW aanvraag (onder voorbehoud)
3e kwartaal 2018Zienswijzen bestemmingsplan Rijnhuizen
4e kwartaal 2018Vaststelling bestemmingsplan Rijnhuizen

Vragen? Neem contact op met:

Gemeente Nieuwegein
Ron van Schaik (projectmanager Rijnhuizen)
telefoon: (030) 607 14 37
e-mail: r.vanschaik@nieuwegein.nl

Club Rijnhuizen (gebiedsmanager)
Hans Karssenberg: 06-15 07 11 55
Emilie Vlieger: 06-44 12 93 36
E-mail: info@clubrhijnhuizen.nl
Website: clubrhijnhuizen.nl