Rijnhuizen

Rijnhuizen is een gebied midden in Nieuwegein aan het Merwedekanaal. Het gebied heeft een rijke geschiedenis. Dit ziet u onder andere aan het oude kasteel Rijnhuizen en fort Jutphaas. Daarnaast liggen in het gebied diverse bedrijven, kantoren en sportvoorzieningen

In de Structuurvisie 2030 is Rijnhuizen aangewezen als een ontwikkelzone voor een gemengd stedelijk gebied met bijzondere woonmilieus. Daarom stelden we in 2014 de gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen op. Met deze visie legden we een kader vast voor particuliere ontwikkelingen in het gebied. In ruim 10 jaar tijd komen er ongeveer 1.500 extra woningen in Rijnhuizen. Wij ondersteunen en stimuleren deze initiatieven samen met de provincie Utrecht. Er is ook een particulier netwerk actief. Dit netwerk helpt mee om van Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-, werk- en leefgebied te maken. Dit netwerk, ook wel gebiedscoƶperatie, heet Club Rhijnhuizen. De club bestaat uit eigenaren, bewoners, ontwikkelaars, initiatiefnemers, werkgevers, overheidsexperts en andere betrokkenen. Iedereen die die in Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt mag lid worden. Meer informatie vindt u op: www.facebook.com/clubrhijnhuizen/.

WanneerWat
November 2014Vaststelling Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen
November 2016Vaststelling Grondexploitatie Mooi Rijnhuizen
2e kwartaal 2017Oprichting Club Rhijnhuizen
4e kwartaal 2017Ministeriƫle goedkeuring aanvraag Crisis- en Herstelwet
4e kwartaal 2017Inspraak bestemmingsplan
1e kwartaal 2018Zienswijzen bestemmingsplan
2e kwartaal 2018Vaststelling bestemmingsplan

Vragen? Neem contact op met:

Gemeente Nieuwegein
Ron van Schaik (projectmanager Rijnhuizen)
telefoon: (030) 607 14 37
e-mail: r.vanschaik@nieuwegein.nl

Club Rijnhuizen (gebiedsmanager)
Emilie Vlieger
telefoon: 06-441 293 36
e-mail: emilie@vliegerprojecten.nl

Stipo
Hans Karssenberg
telefoon: 06-150 711 55
e-mail: hans.karssenberg@stipo.nl