Rijnhuizen

Rijnhuizen is een bijzondere wijk, volop in ontwikkeling naar een gemengde wijk met kantoren en woningen. Op nog geen vijftien minuten van de stad Utrecht, aan het Merwedekanaal. Leegstaande kantoren veranderen in woningen. En ook langs het Merwedekanaal komen nieuwe woningen. Fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen zijn de parels van Rijnhuizen. En voor de sportievelingen zijn er een hockey- en tennisvereniging. Buitenmensen voelen zich thuis bij de Scouting.

In Rijnhuizen komen maximaal 1.500 woningen. 400 daarvan zijn gereserveerd voor grondgebonden woningen langs het Merwedekanaal. Dit zijn woningen die rechtstreeks toegankelijk zijn op het straatniveau en waarvan één van de bouwlagen aansluit op het maaiveld. Onderzocht wordt of het mogelijk en wenselijk is om meer woningen in Rijnhuizen toe te staan. Hiervoor worden verschillende scenario’s in kaart gebracht. Halverwege 2019 worden hiervan de resultaten verwacht. De gemeente neemt hierover na de zomer van 2019 een besluit. Huidige bewoners worden hierbij betrokken.

Initiatievenkaart Rijnhuizen

De gemeente Nieuwegein is in Rijnhuizen afhankelijk van eigenaren en ontwikkelaars die iets in de wijk willen. Sommige initiatieven zijn al uitgevoerd, anderen zijn nog in ontwikkeling. Omdat er meer woningen in de wijk komen zorgt de gemeente ervoor dat straten veranderen in woonstraten.

Wilt u meer informatie over de initiatieven in Rijnhuizen? Klik dan op deze link om de initiatievenkaart van Rijnhuizen te openen.

De gemeente Nieuwegein bezit vrijwel geen ontwikkelgronden in Rijnhuizen, maar faciliteert sinds november 2014 een organische gebiedsontwikkeling. Heeft u eigendom en plannen die passen bij de ‘Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen’? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergunning. Bij vergunningverlening vragen wij een gebiedsbijdrage. Die is nodig om ingrepen in het openbaar gebied mogelijk te maken.

Beleid

In Rijnhuizen worden maximaal 1.500 woningen toegestaan. 400 daarvan zijn gereserveerd voor grondgebonden woningen in de strook langs het Merwedekanaal. Pas op het moment dat vergunning voor een plan is verleend, telt het aantal woningen van uw plan mee. Als de grens van 1.500 woningen is bereikt, worden geen vergunningen meer verleend. Uitgangspunt is: wie het eerst een vergunning heeft gekregen en nog binnen de 1.500 woningen blijft, wie het eerst maalt.

Herijking

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om het aantal woningen in Rijnhuizen te verhogen naar meer dan 1.500 woningen. Verschillende scenario’s worden in kaart gebracht. Medio 2019 worden hiervan de resultaten verwacht. De gemeente neemt hierover na de zomer van 2019 een besluit.

WanneerWat
2019Herijking aantal woningen

Vragen? Neem contact op met:

Gemeente Nieuwegein
Ron van Schaik (gebiedsmanager Rijnhuizen)
telefoon: 030-607 14 37
e-mail: r.vanschaik@nieuwegein.nl

Kees de Bruin (wijkcoördinator)
telefoon: 14 030
e-mail: k.debruin@nieuwegein.nl

Club Rhijnhuizen
Hans Karssenberg: 06-15 07 11 55
Emilie Vlieger: 06-44 12 93 36
e-mail: info@clubrhijnhuizen.nl
website: clubrhijnhuizen.nl