WijkBOA's

Elke wijk heeft zijn eigen problematiek en aandachtspunten. Om deze zo goed mogelijk in beeld te kunnen brengen en aan te kunnen pakken, werken we in Nieuwegein sinds 2017 met WijkBOA’s. Vergelijkbaar met een wijkagent, is de wijkBOA gekoppeld aan een specifieke wijk. Hij is het aanspreekpunt voor bewoners uit die wijk en leidt projecten die vanuit Stadstoezicht in de wijk spelen. Onze wijkBOA’s werken veel samen met de verschillende wijkagenten.

U kunt uw wijkBOA aanspreken als u ze hem of haar ziet surveilleren in uw wijk, maar u kunt ze ook tegenkomen in de diverse buurthuizen en buurtpleinen. U kunt dan vragen stellen of informatie delen.

Als u een melding wilt doen over een (acute) situatie, doet u dat via het reguliere meldpunt. U kunt dit uiteraard ook doorgeven aan uw wijkBOA, maar deze zal u in de meeste gevallen doorsturen naar het meldpunt. Via het meldpunt wordt uw melding het snelst geregistreerd en opgepakt.

WijkBOA
Batau-Noordde heer E. Wien
Batau-Zuidde heren L. Dibbets en E. Wien
Blokhoeve, Huis de Geer, Zuilensteinde heer R. van der Meer
Centrum-Merwesteinmevrouw M. Volp
Doorslagde heer L. Dibbets
Fokkesteegde heer R. Vlieger
Galecopde heer E. Wien
Het Klooster, Laagravengeen wijkBOA
Hoogzandveld, Lekboulevard, Zandveldde heer R. Vlieger
Jutphaas-Wijkerslootde heer R. van der Meer
Park Oudegeinde heer R. Vlieger
Plettenburg-De Wiersmevrouw M. Volp
VreeswijkDe heer R. vlieger

Neem contact op met uw wijkBOA via telefoon 14 030 of via één van de andere wegen.

Voor het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in Nieuwegein, zijn er ook wijkcoördinatoren in dienst. Zij zijn de schakel tussen u en de gemeente en kunnen u over deze onderwerpen informeren en adviseren.