Subsidie Vergroenen tuin

Een groene tuin ziet er mooier uit dan een praktische tegeltuin. Maar het heeft nog meer voordelen: de planten zorgen voor verkoeling tijdens hete zomers, ze houden regenwater vast, zuiveren de lucht, dempen geluid en trekken vogels en insecten aan. Uw huis wordt ook meer waard door een groene tuin.

Goed om te weten

 • U kunt subsidie aanvragen als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd en betaald.
 • Lees de regels en voorwaarden van de subsidie vooraf goed door.
 • Op dit moment zit er nog € 49.610 in de subsidiepot (4 juni 2024).
 • Kijk voor tips en kortingsacties op Klimaatbestendige tuin.
 • Gemeente Nieuwegein doet mee aan het NK Tegelwippen. Geef uw verwijderde tegels ook op! Dan worden ze bij de Tegelteller van onze gemeente opgeteld.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het online aanvraagformulier. Doe dit als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd. Stuur ook de volgende bewijsstukken mee:

 • Foto van het begin- en eindresultaat: met het vergroende stuk tuin
 • Kopie van de factuur met materiaal- en arbeidskosten, waaruit blijkt wat het aantal vierkante meters vergroende tuin is
 • Als u huurder bent: toestemming van de eigenaar van uw woning/pand
 • Betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag, uw rekeningnummer en het rekeningnummer van het uitvoerend bedrijf
Direct aanvragen

Wat is de maximale subsidie?

U kunt maximaal € 10 per onttegelde en vergroende vierkante meter tuin vergoed krijgen, met een maximum van € 1500 per aanvraag.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven dan aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Regels en voorwaarden

De belangrijkste regels zijn:

 • U bent inwoner of maatschappelijke organisatie in de gemeente Nieuwegein. VvE’s, woningcorporaties en schoolbesturen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikmaken van de subsidie.
 • U vraagt de subsidie aan zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd (maximaal 12 weken geleden) en betaald.
 • U mag de werkzaamheden ook zelf uitvoeren.
 • U kunt subsidie krijgen voor de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting. De subsidie geldt niet voor het aanpassen van de aanleg van kunstgras, de aanschaf van tuingereedschap, het verleggen van kabels en leidingen, administratieve kosten en vergunningskosten.
 • U kunt tegelijkertijd subsidie aanvragen voor 1 of 2 regentonnen of een waterzuil.
 • Het onttegelde en vergroende oppervlak is minimaal 6 m².
 • Bent u huurder? Dan moet u toestemming hebben van de eigenaar of verhuurder.
 • U bent geen huurder of gebruiker van gemeentelijk vastgoed, met uitzondering van schoolbesturen.
 • Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op is op.

De regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan vindt u in de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015.