Twee boa's staan voor twee zittende jongens

Veiligheidsbeleid

Als gemeente willen we dat het veilig is in Nieuwegein. En dat u zich ook veilig voelt. Veiligheid is een breed onderwerp, dat verband heeft met veel andere thema's. Daarom kiezen we voor een integrale aanpak. Iedere 4 jaar stellen we een 'Integraal Veiligheidsplan' op. We leggen hierin uit hoe het de afgelopen jaren was gesteld met de veiligheid en wat dit betekent voor de toekomst.

Tot 2025 concentreren we ons vooral op de volgende thema's:

1. Ondermijning

Georganiseerde criminaliteit: wat doen we ertegen? En hoe kunt u een melding doen als u iets vermoedt? Lees meer op de pagina Ondermijning >

2. Jeugdaanpak

Jeugdgroepen in beeld brengen en aanspreken. Maar ook kansen verbeteren voor kwetsbare jongeren. Lees meer op de pagina Jeugdaanpak >

3. Zorg en veiligheid

Mensen die zich crimineel gedragen, hebben vaak ook zorg of ondersteuning gehad. Daarom willen we de professionals in die werelden beter met elkaar verbinden. Lees meer op de pagina Zorg en veiligheid >

4. Digitale veiligheid

Criminaliteit op straat wordt minder, maar online neemt het juist toe. Lees over onze aanpak van cybercrime op de pagina Digitale veiligheid >