Tent, tribune of podium plaatsen

Wilt u een tent, tribune of podium plaatsen voor een activiteit? Dan moet u voldoen aan de eisen uit het Bbgbop (besluit over brandveiligheid). U moet de plaatsing van de tent, tribune of het podium vooraf aan de gemeente melden.

Openbaar evenement melden

Hoort de tent, tribune of podium bij een openbaar toegankelijk evenement? Vraag dan een evenementenvergunning aan. U moet de vergunning minimaal 4 tot 12 weken van tevoren indienen, afhankelijk van het soort evenement.

Besloten activiteit melden

Bij een besloten activiteit met meer dan 10 personen in een tent moet u een melding doen. Dit geldt voor de volgende situaties:

  • In de tent wordt nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen.
  • In de tent wordt verzorging geboden aan meer dan 10 personen onder de 10 jaar.
  • In de tent wordt verzorging geboden aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
  • De tent is een verblijfsruimte voor meer dan 150 mensen tegelijk.

Gebruik hiervoor het meldingsformulier Bbgbop en mail dit 4 weken van tevoren naar sw.vergunningen@nieuwegein.nl.

Houd rekening met de directe omgeving. Denk aan de bewoners of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over een activiteit waar zij misschien overlast van krijgen en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Kosten

Aan een evenementenvergunning zijn legeskosten verbonden.
Een Bbgbop-melding is gratis.