Archeologische vindplaatsen

Nieuwegein heeft een rijk bodemarchief  met archeologische resten uit vrijwel alle periodes, van Steentijd tot de Nieuwe Tijd. Vooral op de oude stroomgordels en langs de oude ontginningsassen worden archeologische resten verwacht.

De huidige algemene begraafplaats vormt de belangrijkste getuige van de ontstaansgeschiedenis van Jutphaas. Midden op de begraafplaats, op de terpachtige verhoging in het terrein, heeft een parochiekerk gestaan. Op het terrein bevinden zich de resten van een houten kerkgebouw, uit de negende of tiende eeuw. Rond de kerk is altijd een begraafplaats geweest: bij opgravingen zijn twaalfde- of dertiende-eeuwse tufstenen grafkisten aangetroffen.

In de buurt van het huidige Geinoord lag het plaatsje Het Gein, ontstaan in de 11e eeuw. Hier zijn de resten te vinden van Het Gein en het klooster Nazareth. Deze plaats kreeg zelfs stadsrechten van de bisschop van Utrecht. Toen de verbinding van Utrecht met de Lek bij het huidige Vreeswijk kwam te liggen verloor de plaats in betekenis.

Op bedrijvenpark het Klooster is begin 2017 een nederzetting gevonden van de Swifterbantcultuur (4600-3900 voor Chr.). De vele vondsten bestaan uit vuurstenen werktuigen die waarschijnlijk ter plaatse zijn gemaakt, (versierd) aardewerk en zelfs complete potten. Erg bijzonder zijn een hanger van barnsteen, en in ieder geval drie menselijke skeletten van waarschijnlijk een jong volwassen man, een vrouw en een kind. Ook zijn er grote hoeveelheden verbrande dierenbotten gevonden, die ter plekke zijn bereid voor consumptie. De opgraving wordt op het moment nog uitgewerkt. Van de botten worden monsters genomen waarmee informatie wordt achterhaald over bijvoorbeeld het dieet van deze mensen, of ze een band bestaat tussen de eerdere vondsten, en wat mogelijk hun herkomst is.

Media-aandacht

De vondsten bleven niet onopgemerkt. Verschillende media waren aanwezig tijdens de lichting van het skelet. RTV Utrecht filmde de gebeurtenis. Bekijk het nieuwsitem hier.

Foto's: RAAP

Foto's van de vondsten

Meer informatie