Bodeminformatie aanvragen

Een bodeminformatierapport geeft een idee of een huis of bedrijf op schone grond staat. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij de (ver)koop van een huis, taxatie of graafwerkzaamheden. U kunt alleen een rapport aanvragen voor Nieuwegein. Het rapport vervangt niet het echte bodemonderzoek.

Direct aanvragen

Hoe werkt het?

  1. Kies links in uw scherm onder 'Rapporten' hoe u een locatie wilt vinden. Dat kan op 3 manieren: adres invullen, de gegevens van het perceel invullen of zelf een vlak tekenen. Zelf tekenen op de kaart kan door te kiezen voor 'Zoek op de kaart'.
  2. Klik op het blauwe driehoekje naast het pdf-icoontje (zie afbeelding) om het juiste gebied te tekenen. Kies of u met een rechthoek, willekeurig vlak (polygoon) of lijn wilt tekenen. Dubbelklik om te stoppen met tekenen.

U krijgt het rapport per e-mail toegestuurd. Dit kan een paar minuten duren.

Wat staat erin?

Het bodeminformatierapport geeft een overzicht van alle informatie over (mogelijke) bodemvervuiling die bij ons bekend is:

  • Bodemonderzoeken en saneringsrapporten (met download-link)
  • Beschikkingen Wet bodembescherming (Wbb) en beoordelingen van onderzoeken en saneringen
  • Ondergrondse olietanks
  • Bedrijfsactiviteiten die de grond of het grondwater misschien hebben vervuild
  • Locaties waar eerder een boomgaard was. Hier kunnen bestrijdingsmiddelen in de bodem zitten.
  • Locaties waar eerder een sloot was. Sloten kunnen in het verleden zijn opgevuld met vervuilde grond.
  • Locaties waarvan de RUD Utrecht de gegevens bijhoudt. Deze gegevens kunt u opzoeken via het Bodemloket.

We doen ons best om de informatie volledig en actueel te houden. Toch kan het zijn dat een nieuw bodemonderzoek nog ontbreekt, omdat het nog niet is verwerkt. Heeft u vragen over de beschikbare informatie, stuur dan een e-mail naar bodem@nieuwegein.nl.

Betrouwbaarheid

Het bodeminformatierapport is een inschatting. We kunnen geen 100% zekerheid geven over de kwaliteit van de grond en het grondwater. Het is en blijft een steekproef.

Ook bodemonderzoeken geven geen absolute zekerheid. Ze zijn soms oud en voldoen niet altijd aan de eisen van nu. Zelfs nieuwe, goed uitgevoerde bodemonderzoeken zijn niet 100% betrouwbaar. Dit komt door de diversiteit van de bodem, het aantal boringen en onvolledige kennis van de geschiedenis van de locatie. Ook dit zijn steekproeven.

Kosten

Een bodeminformatierapport is gratis. Ook de bodemonderzoeken kunt u gratis downloaden.

Wilt u meer informatie dan in het rapport staat, zoals inzage in het archief? Dan rekenen we legeskosten op basis van een uurtarief.

Kijk ook op het Bodemloket

De gemeente heeft niet alle actuele bodemgegevens. Wilt u nagaan of er ernstige bodemverontreiniging is? Vul het adres dan ook in op het Bodemloket.

Hier vindt u de gegevens van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht. Zij beheren de gegevens van locaties met bodemverontreiniging in de provincie Utrecht.

Naar Bodemloket