College

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente Nieuwegein. Het is bevoegd om zelfstandig te besluiten over onderwerpen die de gemeenteraad aan het college heeft overgedragen. Het college werkt vanuit een coalitieakkoord. Dat is een onderhandelingsakkoord van de politieke partijen die wethouders voor het college hebben geleverd. Het college vergadert elke dinsdag. De gemeentesecretaris is hierbij aanwezig. De vergaderingen zijn niet openbaar. De besluiten die zijn genomen en openbaar zijn, verschijnen wekelijks in de collegebesluiten. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders met ieder een eigen portefeuille. 

Burgemeester

De burgemeester wordt niet gekozen, maar steeds voor een periode van zes jaar benoemd door de Koning. De burgemeester is vanuit de gemeentewet verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad voor het beleid dat de gemeente voert.

De vijf wethouders zijn geleverd namens VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Lokale Vernieuwing.

Ten aanzien van het burgemeesterschap: vervanging (loco burgemeester) en onderlinge vervanging portefeuilles bij afwezigheid: