Participatiebeleid

Als gemeente willen we bijdragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. Dit noemen we participatie. Het doel van participatie is dat we met elkaar verder bouwen aan de stad. We geloven dat alle plannen er beter van worden als we het samen doen.

Participatie: altijd doen!

Overleggen en samenwerken met anderen in de omgeving is handig, want het leidt vaak tot meer steun voor een plan. En natuurlijk moeten we rekening met elkaar houden, want in Nieuwegein wonen en werken we samen in een stad met veel mensen.

Bij een initiatief of vraagstuk zorgen we ervoor dat we alle meningen en belangen hebben gehoord. Op basis daarvan maken we een afgewogen keuze. Daarna leggen we goed uit hoe we tot ons besluit zijn gekomen.

Participatienota

In de participatienota ‘Samen met de stad’ noemen we de uitgangspunten voor participatie. Het zijn de spelregels van de gemeente. Ze gelden zowel voor initiatieven van inwoners als voor de gemeente zelf. Participatie is in Nieuwegein belangrijk. Dat de gemeenteraad de participatienota in 2021 unaniem heeft aangenomen, bevestigt dat.

Participatienota ‘Samen met de stad’ (pdf, 766 KB)

Uitgangspunten

  1. Verantwoordelijkheid nemen: zoek betrokkenen op. Deel praktische informatie of een update, al voordat er vragen komen.
  2. Dichtbij: wees bereikbaar met een e-mailadres, telefoonnummer en een vaste contactpersoon.
  3. Eenduidig en begrijpelijk communiceren: laat teksten door iemand nakijken, zodat de tekst voor iedereen begrijpelijk is.
  4. Iets mogelijk maken wanneer het kan: als er wensen zijn vanuit de omgeving die bruikbaar zijn zonder dat het ‘t plan in de weg zit, gebruik ze dan.
  5. Nieuwsgierig zijn: als mensen de plannen niet leuk vinden, stel dan vragen om beter te begrijpen waar mensen zorgen over hebben.
  6. Het samen doen: de buurt kan iets bijdragen aan het plan of aan de uitvoering.

Praktisch aan de slag

Hoe betrekt u als ontwikkelaar, ondernemer of inwoner mensen bij uw plan of initiatief? In de participatieleidraad vindt u een handig stappenplan en tips over waar u op kunt letten. Verder leest u op welk moment welke participatie-inspanningen van u worden verwacht. Uw contactpersoon bij de gemeente kan u ook adviseren.

Er is ook een leidraad voor projecten waar we als gemeente het initiatief nemen.

Meepraten?

Als gemeente willen we dat participatie in Nieuwegein steeds beter wordt. Daarom evalueren we regelmatig hoe het gaat. In een vertrouwelijke setting kunnen betrokken ambtenaren, inwoners, college- en raadsleden van een project hierover praten. Onder leiding van een onafhankelijke partij wisselen ze ervaringen en verbeterpunten uit.

Wilt u aansluiten bij een evaluatie? Meld u dan aan via participatie@nieuwegein.nl.