Veelgestelde vragen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

De Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten. Een bijzondere bevoegdheid is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

Het aantal zetels in de Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. De Provinciale Staten van Utrecht bestaan uit 49 zetels.

Nederland telt in totaal 21 waterschappen. Het waterschap van de provincie Utrecht is Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Zij houden zich bezig met:

 • Onderhoud van dijken en sluizen
 • Zuiveren van het afvalwater
 • Controleren de kwaliteit van ons zwemwater
 • Natuurbeheer in en om het water. 

De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap.

Stemmen

U mag stemmen voor de verkiezingen als u:

Voor de Provinciale Staten moet u daarnaast ook Nederlander zijn.

Op het stembureau krijgt u een rood potlood. U stemt door het witte stipje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken. Uw stembiljet wordt ongeldig als:

 • U meer witte stipjes rood heeft gemaakt
 • U iets op het stembiljet heeft geschreven of getekend, waardoor u kunt worden geïdentificeerd.

Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u 1 keer een nieuw stembiljet.

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus.

Bekijk video over stemmen

Blanco stemmen

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar geldt uw stem als ongeldig.

U krijgt voor de verkiezingen een kandidatenlijst thuisgestuurd. Hier vindt u ook informatie over de partijen en kandidaten die deelnemen. In verkiezingstijd voeren de kandidaten en de politieke partijen campagne. In de media maar ook op de websites van de partijen kunt u meer lezen over hun verkiezingsprogramma.

U ontvangt uw stempas na vrijdag 3 maart. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan bij de gemeente. 

Nieuwe stempas aanvragen

U kunt op 22 adressen in Nieuwegein stemmen.

Bekijk de stembureaus

De stembureaus zijn op 15 maart 2023 geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

U mag stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven op 30 januari 2023. De stempas krijgt u op dit adres thuisgestuurd.

Ja, u kunt ook gaan stemmen in een andere gemeente. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. 

Met een kiezerspas voor de Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen de provincie Utrecht. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezing kunt u gaan stemmen in elk stembureau binnen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap.

Aanvragen aan de balie

U kunt een kiezerspas aanvragen op de 1e verdieping van het Stadshuis. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, tot 12.00 uur. Maak een afspraak door te bellen naar 14 030. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. 

Schriftelijk aanvragen

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas.

Formulier downloaden

Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Nieuwegein
Afdeling Burgerzaken/Verkiezingen
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

U kunt het formulier ook afhalen op de 1e verdieping van het Stadshuis. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur door ons zijn ontvangen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Om te kunnen stemmen heeft u nodig:

 • Uw stempas.
 • Geldig identiteitsbewijs.

U krijgt een persoonlijke stempas thuisgestuurd. U ontvangt de stempas na 3 maart 2023. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stembureau in uw gemeente.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Naast de stempas heeft u een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze bewijzen meenemen:

 • Een paspoort
 • Een identiteitskaart
 • Een Nederlands rijbewijs
 • Een geldig verblijfsdocument.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 15 maart 2017 of een datum daarna staan. Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer uit Nieuwegein machtigen om namens u te stemmen. 

Heeft u wel een stempas, maar is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Dan kunt u stemmen op vertoon van een proces-verbaal waarin staat dat uw document vermist is. U moet ook een pasje laten zien waar uw naam en een foto van u op staat. Bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of ziekenhuispasje.

In plaats van een proces-verbaal kunt u ook een verklaring bij de gemeente aanvragen dat uw identiteitsdocument is vermist. U moet dan in het stembureau ook een pasje met uw naam en foto laten zien.

Heeft u na zaterdag 4 maart 2023 nog geen stempas gekregen? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan.

Nieuwe stempas aanvragen

U kunt bij het stemmen 1 kandidaat kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer om een nieuw stembiljet vragen.

U stemt blanco als geen kandidaat wilt kiezen, maar wel gebruik wilt maken van uw stemrecht. U laat uw stembiljet in dat geval leeg. Een blanco stem heeft vooral een symbolische betekenis en heeft verder geen invloed op de zetelverdeling. Uw blanco stem telt wel mee voor de berekening van de opkomst.

Iemand machtigen

Het kan voorkomen dat u op de verkiezingsdag niet zelf kunt gaan stemmen. Bijvoorbeeld omdat u in quarantaine zit of in het buitenland bent. U kunt dan iemand anders vragen om voor u te gaan stemmen (machtigen).

Lees meer over machtigen

U mag voor maximaal 2 andere kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem. U krijgt dus maximaal 3 stembiljetten mee naar het stemhokje. Let op: u mag nooit actief anderen om een volmacht vragen. Dit wordt ook wel ‘ronselen’ genoemd en is strafbaar.

Uitslagen

De stemmen worden woensdag 15 maart vanaf 21.00 uur geteld. Donderdag 16 maart wordt de uitslag vastgesteld door het gemeentelijk stembureau.

Ja. Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn in een van de stembureaus.

Het vaststellen van de definitieve uitslag gebeurt in een aantal stappen die zijn vastgelegd in de Kieswet. Na het sluiten van de stembureaus op 15 maart 21.00 uur, worden alle uitgebrachte stemmen geteld. De stembureaus brengen de uitslag naar de gemeente. Daar worden de uitslagen van alle stembureaus uit de gemeente bij elkaar opgeteld.

Op vrijdag 24 maart 2023 stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag vast.

Op woensdag 29 maart 2023 treden de zittende statenleden af en volgt de installatie van de nieuwe leden van de Provinciale Staten. Hetzelfde geldt voor de bestuurders van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Na het tellen van de stemmen maakt het stembureau een proces-verbaal op.

De uitslag van beide verkiezingen kunt u na de verkiezingen terugvinden op deze website. De gemeente publiceert de processen-verbaal van de stembureaus zo snel mogelijk nadat het tellen klaar is.

De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen waren 4 jaar geleden. Bekijk de uitslagen