Veelgestelde vragen

Op woensdag 22 november 2023 is de Tweede Kamerverkiezing. Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Stemmen

U mag stemmen voor de verkiezingen als u:

Op het stembureau krijgt u een rood potlood. U stemt door het witte stipje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken. Uw stembiljet wordt ongeldig als:

  • U meer witte stipjes rood heeft gemaakt
  • U iets op het stembiljet heeft geschreven of getekend, waardoor u kunt worden geïdentificeerd.

Als u zich bij het invullen heeft vergist, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u 1 keer een nieuw stembiljet.

Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is en doet u het stembiljet in de stembus.

Bekijk video over stemmen

Blanco stemmen

U stemt blanco door geen wit stipje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of te tekenen. U vouwt het onbeschreven stembiljet dicht en stopt het in de stembus. Schrijft u toch op het stembiljet, dan stemt u niet blanco maar geldt uw stem als ongeldig.

U krijgt voor de verkiezingen een kandidatenlijst thuisgestuurd. Hier vindt u ook informatie over de partijen en kandidaten die deelnemen. In verkiezingstijd voeren de kandidaten en de politieke partijen campagne. In de media maar ook op de websites van de partijen kunt u meer lezen over hun verkiezingsprogramma.

U krijgt uw stempas uiterlijk 8 november 2023 per post toegestuurd.

U krijgt de kandidatenlijsten uiterlijk 18 november 2023 per post toegestuurd.

De stembureaus zijn nog niet bekend.

De openingstijden van de stembureaus zijn nog niet bekend.

U mag stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven op 9 oktober 2023. De stempas krijgt u op dit adres thuisgestuurd.

Ja, u kunt ook gaan stemmen in een andere gemeente. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. 

Kiezerspas aanvragen

Ja, u kunt ook vanuit het buitenland stemmen. U moet wel ingeschreven staan in de gemeente Nieuwegein. En u moet tijdelijk in het buitenland zijn, bijvoorbeeld voor werk of studie.

Stemmen vanuit het buitenland kan op 2 manieren:

  1. Via een schriftelijke machtiging. Lees meer over machtigen
  2. Via een brief. U heeft hiervoor een buitenlands postadres nodig. De aanvraag doet u uiterlijk 25 oktober 2023 bij de gemeente Den Haag. Lees meer over stemmen per brief

Om te kunnen stemmen heeft u nodig:

  • Uw stempas.
  • Geldig identiteitsbewijs.

U krijgt een persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stembureau in uw gemeente.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Naast de stempas heeft u een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze bewijzen meenemen:

  • Een paspoort
  • Een identiteitskaart
  • Een Nederlands rijbewijs.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is deze meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer uit Nieuwegein machtigen om namens u te stemmen. 

Heeft u wel een stempas, maar is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u uw identiteitsbewijs kwijt? Dan kunt u stemmen op vertoon van een proces-verbaal waarin staat dat uw document vermist is. U moet ook een pasje laten zien waar uw naam en een foto van u op staat. Bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of ziekenhuispasje.

In plaats van een proces-verbaal kunt u ook een verklaring bij de gemeente aanvragen dat uw identiteitsdocument is vermist. U moet dan in het stembureau ook een pasje met uw naam en foto laten zien.

U kunt bij het stemmen 1 kandidaat kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer om een nieuw stembiljet vragen.

U stemt blanco als geen kandidaat wilt kiezen, maar wel gebruik wilt maken van uw stemrecht. U laat uw stembiljet in dat geval leeg. Een blanco stem heeft vooral een symbolische betekenis en heeft verder geen invloed op de zetelverdeling. Uw blanco stem telt wel mee voor de berekening van de opkomst.

We weten nu nog niet of we nieuwe stembureauleden nodig hebben. Als we nieuwe stembureauleden nodig hebben, vindt u meer informatie op deze website, via social media en in de Molenkruier.

Iemand machtigen

Het kan voorkomen dat u op de verkiezingsdag niet zelf kunt gaan stemmen. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent. U kunt dan iemand anders vragen om voor u te gaan stemmen (machtigen).

Lees meer over machtigen

U mag voor maximaal 2 andere kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen van uw eigen stem. U krijgt dus maximaal 3 stembiljetten mee naar het stemhokje. Let op: u mag nooit actief anderen om een volmacht vragen. Dit wordt ook wel ‘ronselen’ genoemd en is strafbaar.

Uitslagen

De stemmen worden woensdag 22 november vanaf 21.00 uur geteld. Vrijdag 24 november wordt de uitslag vastgesteld door het Gemeentelijk Stembureau.

Ja. Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn in een van de stembureaus op woensdagavond 22 november vanaf 21.00 uur.

U kunt ook aanwezig zijn bij de controle van alle uitgebrachte stemmen door het gemeentelijk stembureau (GSB). Dit gebeurt de volgende dag vanaf 9.00 uur. Als er een fout wordt ontdekt, telt het GSB de stemmen van dat stembureau opnieuw. Na afloop wordt de uitslag bekend gemaakt.

Het vaststellen van de definitieve uitslag gebeurt in een aantal stappen die zijn vastgelegd in de Kieswet. Na het sluiten van de stembureaus op 22 november 21.00 uur, worden alle uitgebrachte stemmen geteld. De stembureaus brengen de uitslag naar de gemeente. Het Gemeentelijk Stembureau (GSB) telt de uitslagen van alle stembureaus uit de gemeente bij elkaar op.

De uitslag van beide verkiezingen kunt u op vrijdag 24 november terugvinden op de pagina Verkiezingen. De gemeente publiceert de processen-verbaal van de stembureaus zo snel mogelijk nadat het tellen klaar is.

De laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer waren 3 jaar geleden. 

Bekijk de uitslagen