Erfgoed-subsidie aanvragen

De gemeente wil het erfgoed in Nieuwegein promoten. Zodat meer mensen ons erfgoed kennen en ervan genieten. Heeft uw organisatie een leuk idee dat hieraan bijdraagt? Een fietsroute langs Nieuwegeinse monumenten, een tentoonstelling of een andere activiteit? Dan kunt u misschien een subsidie krijgen.

U kunt de subsidie aanvragen voor een initiatief dat bijdraagt aan de zichtbaarheid, bekendheid, (digitale) toegankelijkheid of beleefbaarheid van erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een fiets-, wandel- of vaarroute langs erfgoed;
  • projecten die erfgoed zichtbaar maken in de openbare ruimte, zoals een stratenpatroon, straatmeubilair of een vitrine;
  • een erfgoedtentoonstelling;
  • projecten die informatie over erfgoed geven via QR-codes, een applicatie of virtual reality.

De subsidie voor erfgoed is minimaal € 2.000,- en maximaal € 10.000,-.
In 2021 is de totale subsidiepot € 40.000,-.

Voor alle subsidies gelden een paar algemene regels. Die vindt u op de pagina Subsidies. Deze regels zijn specifiek voor de erfgoedsubsidie:

  • U vraagt de subsidie aan als organisatie.
  • De activiteit is gericht op het erfgoed van Nieuwegein.
  • De activiteit is bedoeld om het erfgoed zichtbaar, bekend, (digitaal) toegankelijk of beleefbaar te maken voor inwoners en bezoekers van Nieuwegein.
  • U organiseert de activiteit samen met lokale erfgoedpartners, ondernemers of inwoners.
  • U communiceert uw activiteit via verschillende media, om een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken.

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de pagina Subsidies. Stuur het ingevulde formulier op naar gemeente@nieuwegein.nl of via de post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein.

U moet het aanvraagformulier 24 weken tot uiterlijk 12 weken vóór het begin van de activiteit opsturen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker erfgoed:

E-mail: v.driessen@nieuwegein.nl
Telefoon: 14 030 (vraag naar Vera Driessen)