Subsidie Verduurzamen woningen

Bent u eigenaar van een huis? En wilt u uw huis beter isoleren, zodat u meer energie bespaart? Misschien kunt u subsidie van de gemeente krijgen. Goed om te weten:

 • U moet de subsidie aanvragen voordat de werkzaamheden beginnen.
 • Gemeente Nieuwegein wil samenwerking stimuleren. Daarom krijgt u een subsidiebonus van 30% als u een gezamenlijke aanvraag doet met 3, 4 of 5 andere woningeigenaren.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

U kunt subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen aan uw koopwoning. Isolatiemaatregelen die onder deze regeling vallen zijn:

 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloer- en/of bodemisolatie
 • Gevelisolatie
 • Hoogrendementsglas (HR++)

U kunt bij uitvoering van 1 maatregel al subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Doe dit voordat u start met de werkzaamheden. Stuur ook bewijsstukken mee:

 • Foto van de bestaande situatie.
 • Kopie offerte met materiaal- en arbeidskosten en de omvang (in m²) en isolatiewaarde (in m² K/W) van de isolatiemaatregel.
Direct aanvragen (pdf, 313 KB)

Stuur het formulier en de bewijsstukken naar gemeente@nieuwegein.nl. Opsturen via de post kan ook:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Wat is de maximale subsidie?

Het maximale subsidiebedrag hangt af van 3 factoren:

 • De isolatiemaatregel(en) die u laat uitvoeren.
 • Het aantal m² dat u laat isoleren.
 • Of u de aanvraag alleen doet, of samen met 3, 4 of 5 andere woningeigenaren.

Lees bijlage 3 van de subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020 voor de rekenmethode die we toepassen bij het berekenen van de subsidie.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Regels en voorwaarden

In de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020 vindt u de regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan. 

De algemene subsidieregels vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015.

Dit zijn de belangrijkste regels:

 • U bent eigenaar en bewoner van een pand in Nieuwegein waar u energiebesparende isolatiemaatregelen wilt toepassen.
 • U moet de subsidie aanvragen voordat de werkzaamheden beginnen.
 • De isolatiemaatregel moet voldoen aan de minimale isolatiewaarden en oppervlakte-eisen per woningtype. Zie bijlage 2 van de subsidieregeling.
 • U kunt maar 1 keer subsidie aanvragen voor dezelfde maatregel.
 • U voert de maatregelen niet zelf uit.
 • Het minimale subsidiebedrag wordt berekend per m² en verschilt per maatregel. Zie bijlage 3 van de subsidieregeling.
 • Het minimale aantal m² mag hoger zijn dan het maximaal gesubsidieerde aantal m².
 • Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op is op.

Subsidiebonus

Wilt u gebruikmaken van de subsidiebonus van 30%? Dan moet u ook voldoen aan de volgende regels:

 • De isolatiemaatregelen worden door 3, 4 of 5 woningeigenaren samen voorbereid. Alle aanvragers wonen in Nieuwegein, in het pand waarvan ze eigenaar zijn.
 • U heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van de maatregelen. Het plan is ondertekend door alle aanvragers.
 • De subsidie wordt door elke aanvrager apart ingediend. Elke aanvrager vermeldt de namen van de andere aanvragers.
 • De aanvragers moeten hun aanvraag binnen 14 dagen indienen.