Buurt informeren

Organiseert u een evenement? Dan is het uw taak om omwonenden te informeren hierover. Dit is ook als voorwaarde opgenomen in de evenementenvergunning.

Brief naar de bewoners

Om te informeren stuurt u meestal een bewonersbrief. In deze brief staat in ieder geval de volgende informatie:

  • Datum en tijd van het evenement
  • Datum en tijd van de op- en afbouw
  • Verkeersmaatregelen
  • Parkeerbeperkingen
  • Regeling doorlaatbewijzen en regeling bewoners met parkeervergunningen
  • Gevolgen voor het openbaar vervoer
  • Bereikbaarheid van het evenement met het openbaar vervoer en parkeer- en reisterreinen (P+R) die voor het evenement van belang zijn
  • Website met extra informatie
  • Telefoonnummer organisatie
  • Mogelijke overlast veroorzakende activiteiten (bijvoorbeeld versterkt geluidprogrammering)

Op de pagina Participatie leest u meer over bewoners informeren over uw plannen.

Geluidsoverlast beperken

Evenementen zorgen voor levendigheid in de stad. Ze zijn gezellig en bezorgen bezoekers van het evenement een leuke tijd. Maar evenementen kunnen ook overlast veroorzaken voor omwonenden. Daarom hebben wij hier voorwaarden over opgenomen in de evenementenvergunning. Zo blijft eventuele overlast acceptabel. Voor muziek gelden er bijvoorbeeld geluidnormen (pdf, 155 KB) . En bij evenementen met veel bezoekers moet de organisator een vervoerplan laten zien. Verder zijn organisatoren verantwoordelijk voor het voorkomen en opruimen van zwerfafval op en rond het evenemententerrein.