Verzorgd Wonen in Nieuwegein

Verzorgd Wonen zijn bestaande sociale huurwoningen in appartementengebouwen. De gebouwen liggen binnen een straal van 400 meter rondom de meest belangrijke voorzieningen. De woningen zijn of worden aangepast met voorzieningen zoals thermostaatkranen, verhoogd toilet en douchebeugels, afhankelijk van uw wensen en behoeften. Er is ook extra aandacht voor de toegankelijkheid en veiligheid van het appartementengebouw. Denk bijvoorbeeld aan een videofoon, alles gelijkvloers, stroeve vloeren en geen drempels.

Om verzorgd te kunnen wonen is een netwerk belangrijk. Buren helpen elkaar en houden een oogje in het zeil. Er is zorg in de nabijheid en een wijkverpleegkundige die regelmatig spreekuur houdt. Maar u kunt ook rekenen op de hulp van vrijwilligers als dat nodig is. En heeft u iets meer hulp nodig? Dan kunt u zelf nog andere diensten afnemen. U kunt dan denken aan hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging of een maaltijdservice. Deze zorg kan oplopen tot intensieve thuiszorg of verpleging, eventueel aangevuld met (intensieve) verpleging en verzorging thuis, alarmering en eventuele andere vormen van huisautomatisering (domotica).

Zo lang mogelijk zelf boodschappen kunnen doen, gezellig een kop koffiedrinken met elkaar, een spelletje of gewoon iets leuks ondernemen. Ook dat is Verzorgd Wonen. Daarom zijn winkels, openbaar vervoer en een gezondheidscentrum op loopafstand van uw woning aanwezig. De meeste appartementengebouwen hebben een gezamenlijke ruimte voor sociale activiteiten. Is dat er niet, dan is er een buurtcentrum op loopafstand aanwezig.

Om in aanmerking te komen voor Verzorgd Wonen heeft u een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverkeringswet (Zvw) nodig. Dat betekent dat mensen met een (lichamelijke) beperking, jong en oud, in aanmerking komen voor Verzorgd Wonen. Er zijn drie stappen nodig om u in te schrijven bij Verzorgd Wonen:

  1. U heeft een indicatie voor langdurige zorg en ondersteuning gedurende minimaal vijf uur per week. Dit kan een indicatie zijn via de Wet langdurige zorg of via de Zorgverzekeringswet.
  2. U staat ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet regio Utrecht. Dit is een regionale website waarop sociale huurwoningen worden aangeboden.
  3. U neemt contact op met Woonmaatschappelijk Werk van de gemeente Nieuwegein voor een check op volledigheid van uw indicatie voor Verzorgd Wonen.

Om langdurige zorg en ondersteuning zorg te krijgen heeft u een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de Wlz of van de wijkverpleegkundige voor de Zvw. Meer informatie: www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wmo-zvw-wlz.

Indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze wet regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie. U komt mogelijk in aanmerking als u intensieve zorg of toezicht nodig heeft. Meer informatie: www.ciz.nl.

Indicatie Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wilt u zorg aanvragen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan dient u een aanvraag te doen bij een wijkverpleegkundige. Het gaat om langdurige verpleging of verzorging die nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor verpleging en verzorging aan huis vast. Kijk voor meer informatie: www.zorgverzekering.org.

Kijk bij uw zorgverzekering (onder de ‘zorgzoeker’) voor een wijkverpleegkundige bij u in de buurt. (Voorbeelden van zorgleveranciers in Nieuwegein: ZorgSpectrum, Vitras, Rivas, Buurtzorg, Elcare Thuiszorg, etc.).

Woningcorporaties Mitros, Jutphaas Wonen en Portaal bieden de Verzorgd Wonen-woningen aan via WoningNet. Om te kunnen reageren op deze sociale huurwoningen moet u ingeschreven staan bij WoningNet. U schrijft zich in via de website www.woningnet.nl. Op de website leest u meer informatie over het vinden van een woning en de kosten die verbonden zijn aan uw inschrijving. 

Woonmaatschappelijk Werk van gemeente Nieuwegein behandelt uw aanvraag ‘Verzorgd Wonen’. U kunt contact met hen opnemen via woonmaatschappelijkwerk@nieuwegein.nl of via 14 030 en vragen naar Woonmaatschappelijk werk. De medewerkers van Woonmaatschappelijk werk controleren of uw indicatie volledig is en plaatsen een vlaggetje Verzorgd Wonen bij uw naam op WoningNet. Vervolgens kunt u via de website www.woningnet.nl reageren op woningen die beschikbaar komen in de categorie Verzorgd Wonen.

U kunt via de website www.woningnet.nl reageren op woningen die beschikbaar komen met het kenmerk ‘Verzorgd Wonen’. Zijn er meer gegadigden, dan telt de datum van indicatie. Als de woning aan u toegewezen wordt, ontvangt u een bericht van de woningcorporatie. Zij nodigen u dan uit om de woning te komen bekijken.

Er zijn op dit moment 8 locaties met Verzorgd Wonen in Nieuwegein.

Bekijk woningen >

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Team Wonen en Zorg:

Telefoon: 14 030 (vraag naar Team Wonen en Zorg)
E-mail: wooncoach@nieuwegein.nl

Aanbieders van woningen