Fietspad met bloeiende berm waarvan een strook gemaaid is

Groenonderhoud

Samen met onze aannemers zijn we dagelijks bezig met het onderhoud van groen in Nieuwegein. We maaien het gras en onderhouden heesters, plantvakken, bomen en sloten. Daarbij halen we ook het zwerfvuil weg. Zo zorgen we voor een mooie plek om te wonen.

Het kan gebeuren dat we geen onderhoud kunnen doen. We snoeien bijvoorbeeld niet als er broedende vogels zijn. En als het regent maaien we minder om het gras mooi te houden. Op dit moment doen we een proef met anders maaien.

Groenkalender

Maand Werkzaamheden
Hele jaar door Boomonderhoud, heggen knippen, onkruid verwijderen, randsnoei
Januari Dode struiken verwijderen, gevallen blad verwijderen, nieuwe aanplant, snoeien
Februari Dode struiken verwijderen, nieuwe aanplant, snoeien
Maart Dode struiken verwijderen, bemesten, grasmaaien, nieuwe aanplant, snoeien
April Bemesten, eikenprocessierups bestrijden, grasmaaien, snoeien
Mei Eikenprocessierups bestrijden, grasmaaien (ook ruw gras)
Juni Eikenprocessierups bestrijden, grasmaaien (ook ruw gras)
Juli Eikenprocessierups bestrijden, grasmaaien, slootonderhoud
Augustus Grasmaaien
September Grasmaaien (ook ruw gras)
Oktober Graskanten steken, slootonderhoud, snoeien
November Dode struiken verwijderen, gevallen blad verwijderen, nieuwe aanplant, snoeien
December Dode struiken verwijderen, gevallen blad verwijderen, nieuwe aanplant, snoeien
We zijn afhankelijk van het weer. Daardoor kan de jaarplanning iets anders worden.

Bomen

Het hele jaar door zijn specialisten bezig met het onderhoud van de bomen in Nieuwegein. Daarnaast worden alle bomen eens in de 3 jaar gecontroleerd.

Een boom kappen doen we niet zomaar. We zijn een groene gemeente en willen dat graag zo houden. Groen in de stad zorgt voor verkoeling in de zomer. Hierdoor blijft de stad fijn om in te wonen. Natuurlijk kappen we wel een boom als het nodig is. Dat doen we het hele jaar door.

Meer lezen: Bomen van de gemeente

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt vooral voor in zomereiken. In mei, juni en juli houdt een gespecialiseerd bedrijf de eiken in de gaten. Als ze een nest zien, halen ze die weg. Daarnaast zetten we biologische bestrijdingsmiddelen in zoals koolmezen en pimpelmezen.

Gras

We maaien de gazons als het gras te hoog wordt. We beginnen in maart of april, afhankelijk van het weer. In oktober/november stoppen we met grasmaaien. Daarna steken we de graskanten af langs stoepen, fietspaden en wegen. Zo ziet het gras er het grootste deel van het jaar strak uit.

Als het veel regent kan het zijn dat we minder maaien. Er is dan kans op sporen rijden, waardoor het gras beschadigt.

Ruw gras

Het hoge gras (ruw beemdgras) maaien we minder vaak, omdat we biodiversiteit belangrijk vinden. We willen verschillende kruiden de kans geven om te groeien. Die trekken weer bijen en andere insecten aan.

We maaien eerst de bermen, vanaf half mei. Voor de verkeersveiligheid maaien we dan een strook van 1 meter breed. Meestal maaien we de bermen 4 keer per jaar. De rest van het ruwe gras maaien we 2 keer per jaar. We houden hierbij rekening met broedende vogels. In juni laten we daarom een strook langs het water staan. In september gaat al het ruwe gras eraf. Het gemaaide gras ruimen we binnen een aantal dagen op.

In een aantal Nieuwegeinse wijken wordt het ruwe gras ‘gemaaid’ door een schaapskudde.

Anders maaien

Op dit moment doen we een proef met anders maaien, waardoor kruiden nog meer meer kans krijgen om te bloeien. Lees meer over anders maaien

Heggen

We knippen de heggen als ze te hoog worden. Het verschilt per soort hoe vaak snoeien nodig is. De ene soort snoeien we 1 keer per jaar, de andere 2 of 3 keer per jaar.

Onkruid

Onkruid verwijderen doen we het hele jaar door. Zodra er te veel onkruid staat in bijvoorbeeld een plantvak of tussen stoeptegels, wordt het verwijderd. Er mag een beetje onkruid blijven staan.

Sloten, singels en vijvers

De meeste sloten en singels maaien we in oktober uit, sommige in juli. We verwijderen de water- en oeverplanten, leggen ze op de kant om uit te lekken en geven de beestjes de mogelijkheid om terug te kruipen naar de sloot. Na een aantal dagen wordt het plantafval weggehaald.

Snoeien van heesters

Heesters worden eens per 3 jaar gesnoeid. Dit gebeurt tussen oktober en april. In deze periode is er de minste kans op het verstoren van broedende vogels. Zit er toch een nestje, dan stellen we de snoei uit. Hinderlijk overhangende takken snoeien we het hele jaar door (randsnoei).

Bosschage wordt in de winter bijgehouden. Deze heesters worden gesnoeid waar nodig. In de zomer worden overhangende takken weggehaald.

Vaste planten

In het voorjaar worden de vaste planten gesnoeid of laag bij de grond afgemaaid. Ook krijgen de plantvakken bemesting. Tot aan november onderhouden we de plantvakken waar nodig.

Aanvraag doen

Wilt u dat de gemeente komt snoeien, grasmaaien of onkruid verwijderen? U kunt groenwerkzaamheden aanvragen door een melding te doen.