Woonbeleid

Het woningbouwprogramma 2030 laat zien waar in Nieuwegein kansen zijn voor woningbouw. Maar ook waar niet gebouwd gaat worden. Inwoners, wijknetwerken en organisaties hebben samen de mogelijkheden in Nieuwegein bekeken. Dat gebeurde in meedenkbijeenkomsten en met een enquĂȘte. In 2017 werd het woningbouwprogramma vastgesteld.

Woningbouwprogramma 2030 (pdf, 2 MB)

Woningbouwprogramma

Het woningbouwprogramma is het antwoord op de grote vraag naar woningen in onze stad. In Nieuwegein is vooral vraag naar: 

  • Woningen in het hogere segment om naar door te stromen.
  • Woningen die betaalbaar zijn voor starters.
  • Woningen die geschikt zijn om langer zelfstandig in te kunnen wonen.
  • Woningen voor mensen die na een verblijf in zorginstelling zelfstandig kunnen gaan wonen. En voor mensen die willen wonen met zorg of begeleiding.

Lopende projecten

Binnenstad (City)

Het grootste project op dit moment is het project City. Het centrum van Nieuwegein wordt ingrijpend vernieuwd. We bouwen aan een levendige binnenstad waar het goed wonen, werken, winkelen en uitgaan is. De komende jaren werken we aan de zone langs de Doorslag, het stationsgebied, Binnenstad West en de kantorenwand langs de Zuidstedeweg.

Blokhoeve

Aan de noordkant van Nieuwegein is de nieuwbouwwijk Blokhoeve in aanbouw. Op dit moment worden er woningen gebouwd op het eiland en in Blok Oost. Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor Blok West, het laatste grote deelgebied van Blokhoeve.

Lekboulevard, Hoog Zandveld

Het winkelcentrum Hoog Zandveld is kortgeleden gerenoveerd en is nu een aantrekkelijk, modern winkelcentrum. In de omgeving worden woningen gebouwd die vooral geschikt zijn voor mensen die hier langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Momenteel zijn patiowoningen in aanbouw aan de Lupinestraat. De komende jaren worden ook woningen gebouwd aan de Nijenmonde en aan de Ratelaar.

Kantoortransformaties

In Nieuwegein stonden veel kantoren leeg. De afgelopen jaren is dit veel minder geworden, vooral door de bouw van woningen in kantoren. De komende jaren gaan we daar mee door. We doen dit onder andere in Merwestein, de Binnenstad en in Rijnhuizen, waar een kantoorgebied geleidelijk verandert in een gemengd woon-werkgebied.

Sociale huur

In de regio Utrecht zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Er wordt daarom gewerkt aan het uitbreiden van de sociale huur. Dat gebeurt onder andere bij de Meander aan de Martinbaan. Wilt u een sociale huurwoning, dan kunt u zich inschrijven bij Woningnet.

Wonen en zorg

Het aantal ouderen met behoefte aan hulp neemt toe. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van zorg en hulp aan ouderen, kinderen, jongeren en mensen met een (arbeids)beperking. Er zijn daarom extra woningen met zorg nodig. En woningen die geschikt zijn om zelfstandig te blijven wonen. Meer informatie vindt u op de pagina Woonwijs.