Woonbeleid

Het woningbouwprogramma 2030 laat zien waar in Nieuwegein kansen zijn voor woningbouw. Maar ook waar niet gebouwd gaat worden. Inwoners, wijknetwerken en organisaties hebben samen de mogelijkheden in Nieuwegein bekeken. Dat gebeurde in meedenkbijeenkomsten en met een enquĂȘte. In 2017 werd het woningbouwprogramma vastgesteld.

Woningbouwprogramma 2030 (pdf, 2 MB)

Woningbouwprogramma

Het woningbouwprogramma is het antwoord op de grote vraag naar woningen in onze stad. In Nieuwegein is vooral vraag naar: 

  • Woningen in het hogere segment om naar door te stromen.
  • Woningen die betaalbaar zijn voor starters.
  • Woningen die geschikt zijn om langer zelfstandig in te kunnen wonen.
  • Woningen voor mensen die na een verblijf in zorginstelling zelfstandig kunnen gaan wonen. En voor mensen die willen wonen met zorg of begeleiding.

Lopende projecten

Ga voor alle woningbouwprojecten in Nieuwegein naar de pagina Projecten.