Schutting plaatsen

Het is belangrijk dat een schutting in de omgeving past. De hoogte van een schutting is aan regels gebonden. Dit heeft te maken met onder andere het aanzicht in een wijk, de veiligheid en het zicht op bijvoorbeeld wegen en kruisingen.

Veel schuttingen kunnen vergunningsvrij worden geplaatst. Of dit mogelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de hoogte en de plaats. U kunt dit zelf nagaan op www.omgevingsloket.nl. Dat is ook de plek waar u een omgevingsvergunning kunt aanvragen als uit de check blijkt dat dit vereist is.

Indien u een omgevingsvergunning nodig heeft (zie meer onder het kopje "Wat moet ik doen?", staan de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag vermeld in de legestarieven bouwen. Let op: er kunnen meerdere categorie├źn van toepassing zijn.

Legestarieven bouwen

Als u via www.omgevingsloket.nl (OLO) een aanvraag indient, dan vindt u daar ook welke bijlage(n) u moet indienen. Bijlagen zoals tekeningen voegt u daar toe. Er staat een checklist op OLO, zodat u kunt controleren of u alle vereiste gegevens heeft ingediend.

Als u een vergunning aanvraagt dan:

  • Ontvangt u van de gemeente binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Vraagt de gemeente u eventueel om aanvullende gegevens toe te sturen.
  • Beslist de gemeente binnen 8 weken. Deze beslistermijn kan bij ingewikkelder en omstreden onderwerpen eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Kunt u starten met bouwen op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend. Let op: het bouwen voordat de bezwaar- en beroepsperiode is afgelopen is op eigen risico.
  • Vermeldt de gemeente in de informatie die u ontvangt, de bezwaar en beroepsmogelijkheden.
  • Controleert de gemeente of u volgens de Omgevingsvergunning bouwt.

Als er een aanvraag is gedaan, dan toetst de gemeente uw aanvraag aan:

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de (voorschriften in) de omgevingsvergunning.

Tip!

Brochure van de Rijksoverheid over in welke gevallen erf- en perceelafscheidingen vergunningsvrij zijn.

Bij vragen, neem contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 030 of per mail: omgevingsloket@nieuwegein.nl.