Leidingen aanleggen

Wilt u leidingen aanleggen, verplaatsen, verwijderen of onderhouden? Dan heeft u een vergunning nodig. U moet het feitelijke begin en einde van uw werkzaamheden melden via het registratiesysteem.

Vergunning aanvragen

  • U moet uw aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van het werk indienen bij de coördinator kabels en leidingen. Mogelijk heeft u daarvoor al met elkaar overlegd.
  • De coördinator kabels en leidingen beslist of u een vergunning krijgt. 
  • Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.
  • Krijgt u de vergunning? Dan publiceren we dit in de openbare bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit. U mag dan toch gebruikmaken van uw vergunning. Let op: dit kan anders zijn als een belanghebbende naar de rechter gaat.

Houd rekening met de directe omgeving waar u werkzaamheden uitvoert. Denk aan de bewoners of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over werkzaamheden waar zij misschien overlast van krijgen en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Hoelang duurt het?

Wij proberen uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Heeft u uw aanvraag op tijd gedaan en heeft u ook met de coördinator kabels en leidingen overlegd? Dan heeft u binnen 8 weken een vergunning van ons.

Kosten

De actuele kosten voor een vergunning voor (graaf)werkzaamheden aan leidingen vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening.