Leidingen aanleggen

Wilt u leidingen aanleggen, verplaatsen, verwijderen of onderhouden? Dan heeft u een vergunning nodig. U moet het feitelijke begin en einde van uw werkzaamheden melden via het registratiesysteem.

Vergunning aanvragen

  • U moet uw aanvraag uiterlijk 4 weken voor de start van het werk indienen bij de coördinator kabels en leidingen. Mogelijk heeft u daarvoor al met elkaar overlegd.
  • De coördinator kabels en leidingen beslist of u een vergunning krijgt. 
  • Krijgt u de vergunning? Dan publiceren we dit in de openbare bekendmakingen. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit. U mag dan toch gebruikmaken van uw vergunning. Let op: dit kan anders zijn als een belanghebbende naar de rechter gaat.

Hoelang duurt het?

Wij proberen uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Heeft u uw aanvraag op tijd gedaan en heeft u ook met de coördinator kabels en leidingen overlegd? Dan heeft u binnen 8 weken een vergunning van ons.

Kosten

De actuele kosten voor een vergunning voor (graaf)werkzaamheden aan leidingen vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening.