Woningbouw De Pinguin

De locatie van voormalig zwembad en gymzaal De Pinguin ligt in Vreeswijk. In 2019 zijn deze gebouwen gesloopt. In het woningbouwprogramma 2030, dat door de gemeenteraad is vastgesteld, is deze locatie aangewezen voor woningbouw. Het geldende bestemmingsplan heeft de bestemming "Maatschappelijk". De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor woningbouw en vindt het belangrijk omwonenden zoveel mogelijk te betrekken bij de verdere uitwerking.

Telefoon: 14 030 (algemeen nummer)
E-mail: depinguin@nieuwegein.nl