Groene gevels, tuinen en daken

Groene daken en gevels zijn plekken op en rondom het huis waar planten groeien. Het is niet alleen fraai om naar te kijken, maar draagt ook bij aan de waterberging en betere luchtkwaliteit in onze stad. Daarnaast biedt het vele andere voordelen voor u als inwoner voor de stad en het milieu.

De belangrijkste voordelen

 • Verbeterde isolatie: 's zomers blijft het koeler.
 • Verlenging levensduur dakbedekking: gaat 2x zo lang mee.
 • Waterberging en verkoeling stad: groendaken houden regenwater vast, waardoor het riool minder wordt belast bij zware regenval.
 • Door de verkoelende werking verminderen groendaken ook zomerse hittestress. Daarmee leveren groendaken een goede bijdrage aan klimaatadaptatie.
 • Aantrekkende werking insecten en vogels dus meer groen en meer leven in de stad.
 • Mooi om te zien.

Tekst gaat door onder de foto

Stimulans aanleg groendaken en -gevels

Op dit moment heeft de gemeente Nieuwegein een subsidie groene daken, waarmee inwoners en ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor het vergroenen van hun bestaande dak. In de afgelopen twee jaar hebben alle aanvragers van de subsidie gezamenlijk bijna 2400 m2 aan groene daken gerealiseerd. Hiermee kan bijna 65.000 liter aan regenwater (tijdelijk) worden opgevangen. In 2022 start een nieuwe subsidieronde.

Ook stimuleert de gemeente de aanleg van groene daken en gevels op andere manieren. Zo wijst zij ontwikkelaars en bouwondernemers op de voordelen voor de leefomgeving en realiseert voorbeeldprojecten op gebouwen in eigen beheer:

 • Sportzaal De Waterlelie (508 m², Batau, 2010)
 • Stadshuis (3.788 m², Binnenstad, 2011)
 • Fietsenstalling De Snelbinder (217 m², Binnenstad, 2011)
 • Theater De Kom (5.800 m², Binnenstad, 2012)
 • Steunpost begraafplaats Noorderveld (55 m², 2013)
 • Gemeentewerf (1.626 m², Plettenburg, 2015)
 • Samen met woningcorporatie Mitros heeft de gemeente in 2018 een groene gevel gerealiseerd op de Sluyterslaan.

Meer informatie over de aanleg van groene daken en gevels.

Geveltuinen

Een geveltuin is een tuintje tegen de gevel aan. Een klimplant, stokroos of zonnebloem maakt de straat al gezelliger, maar meer kan natuurlijk ook. De geveltuin strekt zich uit over een deel van de breedte van de gevel en is maximaal anderhalve stoeptegel breed. In de aarden strook kan men allerlei soorten groen en bloeiende planten zetten.

Heeft u vragen over de aanleg van een geveltuin? Mail dan naar geveltuin@nieuwegein.nl

Alsmaar extremer wordende regenbuien en hevige droogteperioden zijn duidelijke tekenen van klimaatverandering. Bij zware regenbuien wordt er een groot beroep gedaan op de riolering en lang niet altijd kan het hemelwater goed worden afgevoerd naar de zuiveringsinstallaties.

Als bewoner kunt u aan een regenbestendige stad bijdragen door uw tuin te vergroenen. Een watervriendelijke tuin is voor minstens zestig procent beplant en/of heeft een zachte bodem en zorgt ervoor dat het regenwater makkelijker wegstroomt. In het geval van droogte brengen de vele planten in de tuin verkoeling en houden de tuin leefbaar voor mens en dier.

Met kleine veranderingen in de eigenschappen van uw tuin kunt u een groot verschil maken; de keuze van bomen, heesters of (meerjarige) vaste planten is aan te passen en beter bestendig tegen wateroverlast of droogte. Denk naast het aanplanten van bomen en planten aan waterdoorlatende of –afstromende bestrating. Ook vijvers, infiltratieputten of de plaatsing van regentonnen kunnen de afstroming van regenwater ontzien.

Om u op weg te helpen is door de tuinbranche een het Handboek voor de watervriendelijke tuin ontwikkeld. Het biedt een leidraad in het stap voor stap vergroenen van uw tuin succesvol te doorlopen. Ook de website www.klimaatklaar.nl heeft een overzicht welke maatregelen u kunt nemen en geeft goede voorbeelden om u te inspireren.

Door het vrijwillig onderhouden van groen in de openbare ruimte kunt u zelf ook helpen om onze stad groener en mooier te maken. U en anderen kunnen samen meer aandacht geven aan beheer en onderhoud dan wat de gemeente van haar onderhoudsbudget kan doen. Daarnaast is samenwerken aan groen in de straat een leuke kans om buurtbewoners te leren kennen.

Zelfbeheer groenvoorziening: ga aan de slag in uw straat.

Het netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein is een sterk netwerk van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en buurtinitiatieven die zich actief inzetten voor het klimaatbestendig maken en vergroenen van de stad. Ons netwerk steunt elkaar bij het inrichten van de stad die klaar is voor de toekomst.

We werken samen aan een stad die straks extreme regenbuien, hittegolven en langdurige periodes van droogte aan kan. Iedere professional of organisatie draagt op haar manier bij. Wilt u meer weten over het netwerk? Kijk dan hier op de website van het netwerk.