Onderwijs

Kinderen van 5 tot 16 jaar moeten volgens de wet verplicht naar school. Dat heet leerplicht. Van 16 tot 19 jaar moeten kinderen verplicht naar school als ze nog geen diploma hebben. Dat heet kwalificatieplicht. Kinderen gaan naar de basisschool als ze 4 jaar worden. U mag zelf een school voor uw kind kiezen. Dat geldt niet alleen voor het basisonderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. En voor een vervolgopleiding aan een mbo, hbo of universiteit. Kiezen kan lastig zijn. Het is belangrijk om op tijd met deze keuze te beginnen. Heeft u voorkeur voor een school? Schrijf uw kind op tijd in. Sommige scholen hebben een wachtlijst.

In Nederland gaan kinderen van 4 tot 13 jaar naar de basisschool. U kunt uw kind meestal vanaf 2,5 jaar inschrijven bij een basisschool. Er zijn veel basisscholen in Nieuwegein. U kunt kiezen tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Er zijn ook verschillende soorten onderwijs zoals Montessori, Dalton of Jenaplan. Meer informatie over de verschillende basisscholen in Nieuwegein vindt u op internet. Veel scholen organiseren informatieavonden voor ouders van nieuwe leerlingen. Wilt u meer weten over de verschillende soorten basisonderwijs?

Na de basisschool gaan kinderen naar het voortgezet onderwijs. In groep 8 van de basisschool krijgt uw kind een schooladvies. Hierin staat welk soort voortgezet onderwijs het best bij uw kind past. Voortgezet onderwijs is er op verschillende niveaus.
In Nieuwegein en de regio zijn verschillende soorten voortgezet onderwijs. De meeste scholen organiseren informatieavonden en open dagen voor nieuwe leerlingen en hun ouders of verzorgers.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt leerlingen op voor een beroep. Mbo-opleidingen zijn er op 4 niveaus: mbo 1 (entreeopleiding), mbo 2, mbo 3 en mbo 4. In Nieuwegein zijn meerdere vestigingen van het ROC Midden-Nederland. In de regio zijn meerdere mbo-scholen. De scholen organiseren regelmatig informatieavonden en open dagen voor nieuwe studenten en hun ouders of verzorgers.
Let op: Voor jongeren zonder diploma van een vooropleiding is er een speciale entreeopleiding. De entreeopleiding duurt een jaar en bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Jongeren kunnen na de entreeopleiding ook doorstromen naar een mbo 2-opleiding.