Klacht indienen

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over een collegelid, een raad- of raadscommissielid of een medewerker van de gemeente Nieuwegein. U kunt dan een klacht indienen. Een klacht wordt intern opgelost door de direct leidinggevende, de burgemeester of een loco-burgemeester. Uw klacht kunt u digitaal, schriftelijk en mondeling indienen.

Inloggen met DigiD Direct indienen

Heeft u klachten over straatverlichting, snoeien, afval en dergelijke? Meld dit dan via het formulier Melding Openbare Ruimte

Stuur uw klacht naar:

Gemeente Nieuwegein
T.a.v. college van burgemeester en wethouders
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

Uw klacht moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Uw naam en adres
  • De datum
  • Een omschrijving van de klacht
  • Uw handtekening.

Afhandeling van uw klacht

De klachtenco├Ârdinator leest uw klacht nauwkeurig en bepaalt of uw klacht in behandeling genomen wordt.

U krijgt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging. U wordt hierin geïnformeerd over de verdere verloop van de interne klachtenprocedure. Zo nodig vragen wij om verduidelijking van de klacht.