Woonwijs

Gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat iedereen een geschikte woning in Nieuwegein kan vinden. Ook als je zorg of hulp nodig hebt. Samen met een groot aantal organisaties zetten wij ons daarom in voor het verbeteren van de combinatie wonen, zorg en welzijn. Dit doen wij binnen het programma Woonwijs. Met Woonwijs willen we ervoor zorgen dat inwoners langer of weer zelfstandig kunnen wonen en leven.

Voor wie

De projecten van Woonwijs zijn speciaal bedoeld voor:

  • Ouderen (ook met dementie).
  • Mensen met een bepaalde kwetsbaarheid (waaronder jongeren en mensen vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen).

Woonprojecten

Woonwijs zet zelf woonprojecten op, maar sluit ook aan bij bestaande initiatieven.

  • De Pitstop is een initiatief van het Leger des Heils. Zij helpen hiermee mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen.
  • Kamers met Kansen biedt jongeren tussen de 16 en 27 jaar een individuele woonplek en coaching op maat aan, zodat ze zelfstandiger worden. Het gaat om jongeren die moeite hebben met administratie, problemen hebben met familie, of hulp kunnen gebruiken op het gebied van school of werk.
  • In Meanderpark zijn woningen gebouwd voor starters, mensen die tijdelijk of permanent begeleiding nodig hebben en statushouders. Een deel van de woningen is voor (ex)cliënten van Lister en voor cliënten van de Tussenvoorziening.
  • Verzorgd Wonen wordt aangeboden in diverse appartementengebouwen in Nieuwegein. Deze woningen zijn dicht bij voorzieningen en hebben hulpmiddelen en/of zijn aangepast, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
  • Kamers met Aandacht helpt kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid. De stichting heeft als doel de positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen. Zij koppelen particulieren die een kamer willen verhuren aan jongeren van 18 tot 23 jaar.

Onderaan deze pagina vindt u verhalen van inwoners en professionals over onze woonprojecten.

Heeft u zelf een initiatief of heeft u vragen? Mail dan naar woonwijs@nieuwegein.nl.

Wat staat er op de planning?

Voor de komende jaren hebben we een aantal actiepunten opgesteld. Zo geven we invulling aan de woonprojecten. U vindt onze plannen in het Programma Woonwijs 2022-2026 (pdf, 1 MB).

Programma Woonwijs en haar partners

De gemeente is in 2016 gestart met het programma Woonwijs. We hebben aan het programma gewerkt met inwoners en lokale partijen. Denk aan woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, Geynwijs, huisartsen, hulpverleners in de wijk en mantelzorgers.

Na 4 jaar is Woonwijs geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten is het programma geactualiseerd en uitgewerkt in het nieuwe programma voor de periode 2022-2026. Daarnaast is er een nieuw uitvoeringsplan opgesteld en hebben partners in het Nieuwegeins Akkoord Woonwijs (NAW) de samenwerking bekrachtigd voor de jaren 2022-2026.