Tijdelijke subsidieregeling elektrische scooters

Met de tijdelijke subsidieregeling elektrische scooters, kunnen inwoners van Nieuwegein een bijdrage vragen voor de aanschaf van een elektrische scooter. Dit is een scooter aangedreven door een accu. Het doel van de tijdelijke regeling is het bevorderen van het gebruik van elektrische scooters. We willen zo de geluidsoverlast en CO2 uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. De tijdelijke regeling is in werking met ingang van 1 november 2018. Er is budget voor 40 subsidies. Wanneer er nog 5 subsidies te vergeven zijn, vermelden wij dit op deze site. 

Aanvraagformulier subsidie e-scooter (pdf)

Aanvraagformulier subsidie e-scooter (word-bestand)

 • Geen uitlaatgassen.
 • Milieuvriendelijker.
 • Geen last van startproblemen.
 • Elektriciteit is goedkoper dan benzine.
 • Tijdsefficiënter: je hoeft niet naar een tankstation te rijden om te tanken.
 • Minder onderhoudskosten/onderhoudsarm: een elektrische motor beschikt over veel minder onderdelen dan een verbrandingsmotor. Daardoor gaat deze langer mee. Als u goed met de accu’s omgaat, zorgt u voor een lange levensduur.
 • Subsidie elektrische scooter.

U kunt een bijdrage vragen voor een elektrische scooter: een scooter aangedreven door een accu. 

De subsidie bedraagt per 3 jaar maximaal € 500,00 per persoon met een maximum van
€ 500,00 per huishouden. Bovendien bedraagt de subsidie maximaal 30 procent van het aankoopbedrag. Voor deze tijdelijke subsidieregeling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het subsidieplafond is € 20.000,00. Nadat het subsidieplafond is bereikt, houdt de regeling op. 

U vraagt een bijdrage schriftelijk aan via het aanvraagformulier Elektrische Scooters. Dit aanvraagformulier is in Word-bestand en PDF-bestand beschikbaar. Doe dit binnen zes maanden na de aankoopdatum.

Na het invullen print u het formulier en ondertekent u de aanvraag. Uw aanvraag stuurt u met het aankoopbewijs én betalingsbewijs naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. E-mailen kan ook naar: gemeente@nieuwegein.nl.

De belangrijkste regels zijn:

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan inwoners van de gemeente Nieuwegein. 
 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor nieuwe elektrische scooters. 
 • De elektrische scooter wordt aangedreven met behulp van een elektromotor die gevoed wordt door een lithium-accu.
 • Ondernemingen (bedrijven en ZZP-ers), verenigingen of andere instellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • De subsidie bedraagt per 3 jaar maximaal € 500,00 per persoon met een maximum van € 500,00 per huishouden.
 • De subsidie bedraagt maximaal 30 procent van het aankoopbedrag.
 • Er is maximaal € 20.000,00 voor deze regeling beschikbaar.
 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, heeft u toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger nodig.

De volledige tekst van deze regeling vindt u in de Tijdelijke subsidieregeling elektrische scooters.

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015. Deze verordening is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. De belangrijkste artikelen uit deze wet kunt u hier downloaden.

Wilt u meer informatie? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage voor een elektrische scooter? Wilt u hulp bij uw aanvraag? Neem dan contact op met de coördinator subsidieregeling e-scooters Bram Wesselink (b.wesselink@nieuwegein.nl), of bel de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 030.

Meer informatie