Subsidie elektrische scooters

Inwoners van Nieuwegein kunnen een subsidie vragen voor de aanschaf van een elektrische scooter. Dit is een scooter aangedreven door een accu. Het doel van deze subsidie is het bevorderen van het gebruik van elektrische scooters. We willen zo de geluidsoverlast en CO² uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Er is budget voor 40 subsidies. Wanneer er nog 5 subsidies te vergeven zijn, vermelden wij dit op deze site.

Let op!!!

Er zijn momenteel nog minder dan 5 subsidies over.

 • Geen uitlaatgassen.
 • Milieuvriendelijker.
 • Geen last van startproblemen.
 • Elektriciteit is goedkoper dan benzine.
 • Tijdsefficiënter: je hoeft niet naar een tankstation te rijden om te tanken.
 • Minder onderhoudskosten/onderhoudsarm: een elektrische motor beschikt over veel minder onderdelen dan een verbrandingsmotor. Daardoor gaat deze langer mee. Als u goed met de accu’s omgaat, zorgt u voor een lange levensduur.
 • Subsidie elektrische scooter.

U kunt een subsidie vragen voor een elektrische scooter: een scooter aangedreven door een accu. 

De subsidie bedraagt per drie jaar maximaal € 500,00 per persoon met een maximum van € 500,00 per huishouden. Bovendien bedraagt de subsidie maximaal 30 procent van het aankoopbedrag. Voor deze subsidieregeling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het subsidieplafond is € 20.000,00. Nadat het subsidieplafond is bereikt, houdt de regeling op. 

U vraagt een bijdrage schriftelijk aan via het aanvraagformulier Elektrische Scooters. Dit aanvraagformulier is in Word-bestand en pdf-bestand (116 kb) beschikbaar. Doe dit binnen zes maanden na de aankoopdatum.

Na het invullen print u het formulier en ondertekent u de aanvraag. Uw aanvraag stuurt u met het aankoopbewijs én betalingsbewijs naar: Gemeente Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. E-mailen kan ook naar: gemeente@nieuwegein.nl.

De belangrijkste regels zijn:

 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan inwoners van de gemeente Nieuwegein.
 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor nieuwe elektrische scooters.
 • De elektrische scooter wordt aangedreven met behulp van een elektromotor die gevoed wordt door een lithium-accu.
 • Ondernemingen (bedrijven en ZZP-ers), verenigingen of andere instellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • De subsidie bedraagt per 3 jaar maximaal € 500,00 per persoon met een maximum van € 500,00 per huishouden.
 • De subsidie bedraagt maximaal 30 procent van het aankoopbedrag.
 • Er is maximaal € 20.000,00 voor deze regeling beschikbaar.
 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, heeft u toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger nodig.

Alle regels voor de aanvraag vindt u op de pagina Subsidies bij de vraag “Wat zijn de regels voor het aanvragen van subsidie?”

Wilt u meer informatie? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage voor een elektrische scooter? Wilt u hulp bij uw aanvraag? Neem dan contact op met het digitale duurzaamheidsloket (duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl) of bel de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 030.

U kunt ook langskomen bij het fysieke Duurzaamheidsloket in het Vrijwilligershuis (Boogstede 12).

Meer informatie