Subsidie elektrische scooters

Let op: De subsidiepot voor 2021 is leeg.

Inwoners van Nieuwegein kunnen een subsidie vragen voor de aanschaf van een elektrische scooter. Dit is een scooter aangedreven door een accu. Het doel van deze subsidie is het bevorderen van het gebruik van elektrische scooters. We willen zo de geluidsoverlast en CO²-uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Er is budget voor 40 subsidies.

 • Geen uitlaatgassen.
 • Milieuvriendelijker.
 • Geen last van startproblemen.
 • Elektriciteit is goedkoper dan benzine.
 • Tijdsefficiënter: je hoeft niet naar een tankstation te rijden om te tanken.
 • Minder onderhoudskosten/onderhoudsarm: een elektrische motor beschikt over veel minder onderdelen dan een verbrandingsmotor. Daardoor gaat deze langer mee. Als u goed met de accu’s omgaat, zorgt u voor een lange levensduur.
 • Subsidie elektrische scooter.

U kunt een subsidie vragen voor een elektrische scooter: een scooter aangedreven door een accu. 

De subsidie bedraagt per 3 jaar maximaal € 500,- per persoon met een maximum van € 500,- per huishouden. Bovendien bedraagt de subsidie maximaal 30% van het aankoopbedrag. Voor deze subsidieregeling geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het subsidieplafond is € 20.000,-. Nadat het subsidieplafond is bereikt, houdt de regeling op. 

U kunt helaas geen subsidie meer aanvragen. De subsidiepot van 2021 is leeg.

De belangrijkste regels zijn:

 • De subsidie is alleen voor inwoners van de gemeente Nieuwegein.
 • De subsidie is alleen voor nieuwe elektrische scooters.
 • De elektrische scooter wordt aangedreven met een elektromotor die gevoed wordt door een lithium-accu.
 • Ondernemingen (bedrijven en zzp'ers), verenigingen of andere instellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • De subsidie bedraagt per 3 jaar maximaal € 500,- per persoon met een maximum van € 500,- per huishouden.
 • De subsidie bedraagt maximaal 30% van het aankoopbedrag.
 • Er is maximaal € 20.000,- voor deze regeling beschikbaar.
 • Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger.

Alle regels voor de aanvraag vindt u op de pagina Subsidies bij de vraag “Wat zijn de regels voor het aanvragen van subsidie?”

Wilt u meer informatie? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage voor een elektrische scooter? Wilt u hulp bij uw aanvraag? Neem dan contact op met het digitale duurzaamheidsloket (duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl) of bel de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 030.

U kunt ook langskomen bij het fysieke Duurzaamheidsloket in het Vrijwilligershuis (Boogstede 12).

Meer informatie